facebook mail
Prijava za klube
Prijava za klube

Po mnenju mladih je Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike hudo resna in dolgočasna stvar. Pa je temu res tako? Poplava pozitivnih emocij, prešerni nasmehi na obrazu, predvsem pa neskončno navdušenje mladih nad zares nepozabno izkušnjo so dokaz, da temu ni tako, AMZS Center varne vožnje na Vranskem pa edina prava izbira.

Danes bodo poslanci razpravljali o noveli zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki temeljito spreminja visokošolski prostor – reformira sistem kakovosti, vzpostavlja okvirje za javno financiranje visokega šolstva, prinaša večjo demokratizacijo univerze, več pravic študentom in končno – omogoča razvoj internacionalizacije zaradi uvedbe možnosti poučevanja v tujem jeziku. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ne razumemo, zakaj se je javna razprava zreducirala zgolj na vprašanje jezika, saj so druge spremembe, ki jih prinaša novela, bistveno večjega pomena za preoblikovanje visokošolskega prostora. Prav tako pa vsi, ki polemizirajo vprašanje jezika, niso zmožni predlagati vzdržne rešitve, ki bi zaščitila slovenski jezik, hkrati pa omogočila mednarodno odprtost. Poslance pozivamo k širši razpravi in iskanju rešitev, saj je novela zakona nujna.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.

Objavljen je tudi Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017, namenjen štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili še po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.

Štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija dodeljena po novem zakonu (ZŠtip-1), morajo vsako leto sami vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni, če v vsakem naslednjem šolskem ali študijskem letu izpolnjujejo vse pogoje po ZŠtip-1 in če so uspešno zaključili letnik, za katerega so prejemali štipendijo, ter se vpisali v višji letnik. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31. 8. 2016 (za dijake)  oziroma do 30. 9. 2016 (za študente). Pri štipendistih, ki se izobražujejo v tujini, se upošteva datume šolskega oz. študijskega leta v državi izobraževanja.

Energetika.NET, v sodelovanju z Zavodom Modri svet za mlade, vpisuje četrto generacijo marketinške poletne šole, ki je izjemna priložnost in odskočna deska za razvoj kariere na področju marketinga in medijev s poudarkom na energetiki.

Vsem izbranim udeležencem bodo ob pomoči sponzorjev in podpornikov zagotovili šolnino v višini 500 evrov in se bodo poletne šole udeležili brezplačno.

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS je na svoji 9. redni seji za pregled dopolnitev kandidatur, ki je potekala dne 14. 6. 2016 od 17. do 18. ure v prostorih Zveze ŠKIS, pripravila seznam kandidatov za mesto člana Varnostnega sveta Zveze ŠKIS - vodja 02 regije. Seznam, kandidatura in zapisnik seje so objavljeni v spodnjih priponkah.

Ponedeljek, 13 Junij 2016 18:42

Aktualni razpisi

Objavljen je razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost, razpis za izbor operacij 'Razvoj kadrov v športu 2016-2022', 15. junija pa se odprejo prijave za štipendije za deficitarne poklice.

Četrtek, 09 Junij 2016 20:05

Vabilo na 57. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS

Na svojo podbudo kot predsednica Zveze ŠKIS na podlagi 13. člena Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS sklicujem 57. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS.

Seja bo potekala v sredo, 22. junija 2016, v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede – predavalnica 20, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana), s pričetkom ob 16.00.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov sej Sveta Zveze ŠKIS
3. Dobrodelni projekt »20 za 20«: Marko Soršak
4. Projektno poročilo Škisova tržnica 2016
5. Predlog sprememb Temeljnega akta Zveze ŠKIS
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Zveze ŠKIS
7. Volitve v organe Zveze ŠKIS
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 6., 7., 8. in 9. člen Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS.

Špela Oset l. r.,
predsednica Zveze ŠKIS

Četrtek, 09 Junij 2016 20:03

Vabilo na 57. redno sejo Sveta ŠOLS

Na svojo podbudo kot predsednica Sveta ŠOLS na podlagi 14. člena Poslovnika Sveta ŠOLS sklicujem 57. redno sejo Sveta ŠOLS.

Seja bo potekala v sredo, 22. junija 2016, v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede – predavalnica 20, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, predavalnica 1), s pričetkom ob 18.00. 

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnikov sej Sveta ŠOLS
  3. Poročilo delovne skupine za preverjanje izpolnjevanja pogojev priloge 2 Pravilnika o delitvi sredstev ŠOLS
  4. Poročilo članov NK ŠOS s strani Sveta ŠOLS
  5. Poročilo 2. člana predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS
  6. Pobude in vprašanja svetnikov
  7. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 7., 8., 9. in 10. člen Poslovnika Sveta ŠOLS.

Špela Oset l. r.,
predsednica Sveta ŠOLS

Podjetje Proprint študentom, ki so člani študentskih klubov, nudi 63 % popust na vezavo diplomske naloge, magisterija ali doktorata. Študenti lahko popust uveljavite s kuponom, ki se nahaja v spodnji priponki. Poleg popusta podjetje nudi tudi brezplačno poštnino ob naročilu nad 35 eur. Kupon velja le za člane študentskih klubov, vsak pa lahko unovči neomejeno število kuponov. Za vnovčenje sporočite samo kodo kupona. Vezava je možna takoj na dan naročila.

V minulih dneh smo bili priča novi aferi na področju visokošolskega izobraževanja. V tem primeru o slednjem dejansko niti ne moremo govoriti, saj do tega ni prišlo, prišlo pa je do ponarejanja listin, ki naj bi jih izdali tudi visokošolski zavodi. Motiv za pridobitev lažnega potrdila naj bi bil - na strani iskalcev - možnost opravljanja študentskega dela. Z novelo Zakona o visokem šolstvu (ZViS) pa bodo tudi posredniki študentskega dela dobili možnost vpogleda v evidence in tako preverjanja dejanskega statusa študenta. Študenti, ki bodo hitro končali s študijem pa bodo nagrajeni tudi s tem, da bodo lahko obdržali status študenta (in s tem pravice) do konca leta. Pričakujemo, da bosta predlagani rešitvi v veliki meri omejili zlorabe v prihodnje.