facebook mail
Prijava za klube
Prijava za klube

Varnostni svet Zveze ŠKIS

Posamezne redne članice (študentski klub) se združujejo v šest regij, oblikovanih na podlagi zgodovinskega združevanja ŠOLS s posameznih geografsko zaokroženih delov RS. 6 članov Varnostnega sveta, od katerih je vsak vodja ene izmed regij, predstavlja vez med študenti s posameznega območja Slovenije in Zvezo. Klubom svetuje pri njihovem delovanju in skrbi za pretok informacij do Zveze ter obratno.

Varnostni Svet Zveze ŠKIS je za svoje delovanje odgovoren Glavnemu odboru Zveze ŠKIS in Svetu Zveze ŠKIS. Njegova specifična sestava, zapisana v Pravilniku o delovanju Varnostnega sveta Zveze ŠKIS, ga loči od ostalih organov, saj je edini ki združuje predstavnike vseh 6 regij v Sloveniji.

Varnostni svet se na tedenskih sejah odloča o zadevah glede Pridnostnega sklada, pregledov klubov za ohranitev statusa ŠOLS in o klubih samih. Poleg rednih nalog, zapisanih v Pravilniku, člani Varnostnega sveta opravljajo nadzor volitev za svetnike Sveta ŠOLS, pomagajo klubom in rešujejo morebitne spore med njimi. Skrbijo tudi za obveščanje klubov s strani ŠKIS in ŠOS ter obratno. Zvezi ŠKIS poročajo o delovanju klubov, njihovih projektih ali morebitnih problemih.

Svetniki in predsedniki posameznih klubov se srečujejo na regijskih sejah, ki jih vodi in sklicuje vodja regije oziroma član Varnostnega sveta za določeno regijo.

Varnostni svet v študijskem letu 2016/2017 sestavljajo:

- Miha Zupančič (predsednik Varnostnega sveta)
- Iris Ambrož (vodja 02 regije)
Sandi Štus (vodja 03 regije)
- Jure Kuhar(vodja Dolenjske regije)
- Mark Perko (vodja Gorenjske regije)
- Jaka Trilar (vodja Osrednje regije)
- Natalija Vidic(vodja Primorske regije)

No events

 

FOTO utrinki