1. izredna seja Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Na podlagi 13. in 14. člena pravilnika o delovanju Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in na podlagi lastne inciative sklicujem 1. izredno sejo Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Seja bo potekala na Vojkovi ulici 63. 1000 Ljubljana in sicer v sredo 12. 3. 2014 s pričetkom ob 17.00.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 47. redne seje Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Sveta Zveze ŠKIS

3. Sprememba 3. člena Temeljnega Akta Zveze Škis in Sveta ŠOLS

4. Predstavitev projektnega načrta Škisove tržnice 2014


5. Poročilo NK ŠOS


6. Pobude in vprašanja svetnikov

7. Razno

 

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 5. člen Pravilnika o delovanju sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

 

Jaka Bassanese l.r.

Predsednik Zveze ŠKIS
in Sveta ŠOLS

1._izredna_Sveta_Zveze_Sakis_in_Sveta_Saols.pdf
kandidacijski_postopek_5.3..pdf

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS