1. Škisova akademija presegla pričakovanja

V mesecu marcu se je prvič odvila Škisova akademija, strukturirano in na praktičnem usposabljanju temelječe izobraževanje za aktiviste na študentskih klubih. Prva Škisova akademija, ki je obsegala osnovno raven znanja, je tokrat s petimi delavnicami navdušila udeležence ter jim ponudila ogromno praktičnega znanja, ki jim bo koristilo pri nadaljnjem delu v študentskih klubih.

Najbolj obiskana delavnica Pridobivanje sredstev iz drugih virov

V sklopu izobraževalnega vikenda se je odvilo pet delavnic, ki so jih izvedli usposobljeni trenerji in izkušeni aktivisti na izbranih področjih. Potekale so delavnice:

1.    Vodenje sestankov (Saša Ljubec in Staša Jager): sestavni deli učinkovitega sestanka, obveznosti vodje sestanka in udeležencev, težave pri vodenju sestanka ter možne rešitve.

2.    Motivacija (Ingrid Molan): lastni vzgibi motivacije ter kako oblikovati delovno okolje, ki bo motivirajoče vplivalo na delo.

3.    Odnosi z javnostmi (Sanja Kropec in Urša Svetelj): osnovni principi in termini, praktična predstavitev orodij odnosov z javnostmi, kako oblikovati sporočilo za javnost, uporaba družbenih omrežij v študentskih klubih, krizno komuniciranje za velike prireditve.

4.    Pridobivanje sredstev iz drugih virov (Urška Simonišek in Marina Bračić): razpisi in učinkoviti marketing/trženje, kako razviti razpisno govorico in izpolniti pričakovanja partnerjev, kje iskati razpise, tehnike telemakretinga, kako napisati sponzorski dopis in poiskati potencialne partnerje študentskega kluba.

5.    Delo v timu (Maruša Naglič): razlika med skupino in timom, vzpostavljanje učinkovite strukture in vlog v timu ter učinkovito komuniciranje glede pričakovanj in pravil v timu, pomembnost odkrite komunikacije.

Vse delavnice so bile izredno pozitivno ocenjene s strani udeležencev. Interaktivnost, deljenje izkušenj in dobrih praks se je izkazalo za izjemno uspešno prakso pri prenosu znanja na mlajše aktiviste.  

 

Želja po pritegnitvi večjega števila klubskih aktivistov

Prva Škisova akademija se je po mnenjih udeležencev izkazala kot izjemno uspešna. Obsegala je osnovni nivo pridobivanja znanja, kar pomeni, da je bila v prvi vrsti namenjena novim vodstvom študentskih klubov. Izobraževalni odbor Zveze ŠKIS bo tako v naslednjih mesecih skupaj s trenerji že pričel s pripravo nadaljevalnega izobraževalnega vikenda, ki bo že obsegal specifična znanja in se ukvarjal s perečo problematiko na študentskih klubih, namenjen pa bo že nekoliko izkušenim aktivistom študentskih klubov.

Namen Škisove akademije je tako praktično izobraziti vse aktivne na študentskih klubih, da bodo le-ti ustvariji pozitivno delovno okolje, organizirali kakovostne projekte namenjene ciljni javnosti ter se naučili učinkovite in  namenske porabe srestev.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS