10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja 2022

 

 

Duševno zdravje in dobro počutje za vse naj postaneta globalna prednostna naloga

 

 

 

Medtem ko je pandemija pustila (in še vedno pušča) posledice na našem duševnem zdravju, nam Svetovni dan duševnega zdravja 2022 ponuja priložnost, da ponovno oživimo svoja prizadevanja za zaščito in izboljšanje duševnega zdravja.

 

 

Številni vidiki duševnega zdravja so izpostavljeni izzivom; že pred pandemijo leta 2019 je po ocenah vsak osmi človek na svetu živel z duševno motnjo. Hkrati je storitev, znanj in veščin ter finančnih sredstev, ki so na voljo za skrb za duševno zdravje, še vedno premalo in so daleč pod potrebami, zlasti v državah z nizkimi in srednjimi dohodki.

 

 

Pandemija COVID-19 je povzročila svetovno krizo na področju duševnega zdravja, ki povečuje kratkoročne in dolgoročne napetosti ter ogroža duševno zdravje milijonov ljudi. Po ocenah se je v prvem letu pandemije število anksioznih in depresivnih motenj povečalo za več kot 25 %. Hkrati so bile storitve na področju duševnega zdravja močno okrnjene, razlike v zdravljenju duševnih bolezni pa so se še povečale.

 

 

Vse večje družbene in gospodarske neenakosti, dolgotrajni konflikti, nasilje in izredne razmere na področju javnega zdravja vplivajo na celotno prebivalstvo in ogrožajo napredek pri izboljšanju blaginje. Za primer – v letu 2021 je bilo prisilno razseljenih kar 84 milijonov ljudi po vsem svetu.  Poglobiti moramo vrednost in zavezanost, ki jo dajemo duševnemu zdravju kot posamezniki, skupnosti in vlade, ter to vrednost uskladiti z večjo zavezanostjo, angažiranostjo in naložbami vseh deležnikov v vseh sektorjih.  Okrepiti moramo skrb za duševno zdravje, da bo celoten spekter potreb po duševnem zdravju zadovoljen z mrežo dostopnih, cenovno ugodnih in kakovostnih storitev in podpore, ki temelji na skupnosti.

 

 

Stigma in diskriminacija še vedno ovirata socialno vključenost in dostop do prave oskrbe; pomembno je, da lahko vsi prispevamo k večji ozaveščenosti o tem, kateri preventivni ukrepi za duševno zdravje delujejo, svetovni dan duševnega zdravja pa je priložnost, da to storimo skupaj. Predstavljati si moramo svet, v katerem je duševno zdravje cenjeno, spodbujano in zaščiteno; v katerem ima vsakdo enake možnosti za uživanje duševnega zdravja in uveljavljanje svojih človekovih pravic; in v katerem ima vsakdo dostop do oskrbe na področju duševnega zdravja, ki jo potrebuje.

 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo v sodelovanju s partnerji začela kampanjo, s katero bi duševno zdravje in dobro počutje za vse postalo globalna prednostna naloga. To bo priložnost za ljudi z duševnimi motnjami, zagovornike, vlade, delodajalce, zaposlene in druge zainteresirane strani, da se združijo in prepoznajo napredek na tem področju ter se izrečejo o tem, kaj moramo storiti, da bi duševno zdravje in dobro počutje postala globalna prednostna naloga za vse.

 

 

Več si lahko preberete na spletni strani World Mental Health Day.

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS