Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v sodelovanju s Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ob 10-letnici vpeljave bolonjskega sistema v Sloveniji izdala publikacijo Bolonja po Bolonji. V njej so zbrani pogledi članov Bolonjske skupine nacionalnih ekspertov o vtisih, dosežkih, pa tudi izzivih, ki nas na tem področju še čakajo. Publikacija Bolonja po Bolonji je nastala s pomočjo sredstev Evropske skupnosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Delavnice, treningi, izobraževanja, okrogle mize, … Vabila nanje se vsakodnevno pojavljajo v naših elektronskih nabiralnikih. Pa se sploh zavedamo, kakšne (nekatere celo brezplačne) priložnosti so to za nas, bodoče gonilne sile sveta?

Uporaba veščin argumentiranja, pisanja in nastopanja tako, da pritegnemo pozornost, navdušimo poslušalce in jih prepričamo, da bodo naredili točno to, kar od njih pričakujemo. To je lobiranje.

V soboto, 5. aprila 2014, bo potekal enodnevni turnir v okviru projekta ŠKIS gol in ŠKIS koš, kjer se bodo v nogometu in košarki pomerile ekipe študentskih klubov. Nagrada za zmagovalno ekipo v posameznem športu znaša 150 EUR.

ŠKIS gol se bo odvijal na Pedagoški fakulteti (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana), ŠKIS koš pa na Osnovni šoli Danile Kumar (Godeževa ulica 11, 1000 Ljubljana). Turnirja se bosta pričela ob 09:00, zbor ekip ob 08:30.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS