Leta 2011 je vlada v okviru Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (v nadaljevanju: NPVŠ) visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavila v ospredje razvojnih ambicij Republike Slovenije. In če smo danes, štiri leta kasneje, na področju, ki ga država postavlja med prednostna, brez vidnejših rezultatov, so bojazni za kakršenkoli nadaljnji razvoj več kot upravičene.

Danes smo lahko v medijih zasledili domneve, da naj bi bilo magistrsko delo nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport, Klavdije Markež, plagiat. Navedbe naj bi preverjali tudi na fakulteti, ki je listino izdala. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) še čakamo na uraden odziv fakultete, kot tudi ministrice, ob tem pa znova opozarjamo na probleme akademske nepoštenosti in akademske kulture – tako na strani študentov kot zaposlenih na izobraževalnih ustanovah. V konkretnem primeru, če se domneva izkaže za resnično, pričakujemo odstop ministrice, od predsednika Vlade RS pa premislek o viziji slovenskega izobraževanja, ki mu z nepremišljeno politiko in kadrovanjem ta vlada dela nepopravljivo škodo.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS