Iščeš možnosti za izobraževanje ali delo v tujini in pri tem potrebuješ pomoč? Mednarodni odbor Zveze ŠKIS je pripravil svetovalni kotiček, preko katerega lahko zastaviš konkretna vprašanja za svoj primer, odbor pa ti bomo pomagal poiskati uporabne informacije.

Z jutrišnjim dnem se pričenja novo šolsko leto za učence in dijake. Ob tem Dijaška organizacija Slovenije (DOS) opozarja na visoke skrite stroške, ki nastanejo ob sicer brezplačnem srednješolskem izobraževanju. Na novinarski konferenci pa so predstavniki DOS predstavili tudi svoj predlog preoblikovanja gimnazijskega izobraževanja. DOS dijakom želi čim prijetnejši začetek šolskega leta, opozarja pa, naj sprejem novincev ne poteka v znamenju nasilja.

Na Dijaški (DOS) in Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pozdravljamo odločitev ministrstva (MDDSZEM), da razveljavi in ponovi razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice po tem, ko na dan objave obrazcev ti niso bili dostopni na spletu in so tako kandidate postavili v neenak položaj. Ker je problematičen tudi način podeljevanja, se sprašujemo, kaj bo prinesel nov razpis. Sicer pa, še z dodatno potrditvijo, da gre za programe, za katere vlada zanimanje – o čemer je pričal tudi velik naval ob prijavi za štipendije – znova poudarjamo, da se nam tak način štipendiranja ne zdi ustrezna dolgoročna rešitev vprašanj zaposljivosti mladih in potreb trga dela. Prav tako pojasnjujemo, zakaj razpis sploh ne dosega niti navideznega namena.

Danes se odpre drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij za študijsko leto 2015/16. Za drugi prijavni rok je razpisanih skupaj 8.450 vpisnih mest, in sicer 5.290 mest za redni študij in 3.160 mest za izredni študij.

V stilu vedno bolj priljubljenih akcij letalskih podjetij z nizkocenovnimi letali, kjer potnik ne ve, kje točno bo pristal, se bo 29. avgusta zgodil podoben izlet v Sloveniji z izhodiščno točko v Ljubljani in ciljem neznano kje v naši prekrasni deželici.

Letošnji mednarodni dan mladih še posebej poudarja državljansko participacijo mladih. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pa ob tem izpostavlja vprašanje zdravja mladinske, še posebej študentske populacije, saj ugotavljamo, da je področje zdravja in zdravstvenih politik eno tistih, v katera smo najmanj vključeni. Za zdravje študentov je zagotovo ključna preventivna skrb – zdrava prehrana in gibanje, pri čemer je drugo sistemsko slabše urejeno. Ko pa nastopijo težave, je za študente nujna tudi primerna zdravstvena oskrba, do katere pa je dostop – zaradi rigidne zakonodaje – študentom mnogokrat otežen. Ob mednarodnem dnevu mladih zato na ŠOS vnovič opozarjamo na nujnost zagotavljanja ustrezne zdravstvene oskrbe študentov ter večjo vključenost mladih v oblikovanje politik in predpisov na področju zdravstva.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS