Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS je leta 2013 za študentske klube pripravil priročnik za delovanje...

Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2016_1.pdf Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2017_1.pdf navodila_o_izvajanju_posredovanja_informacij_javnega_znacaja_2016_1.pdf Tockovnik_kakovosti_delovanja_klubov_1.xlsx Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2018_1.pdf...

Kandidatura_obrazec_svetnik_SOLS_1.pdf Obrazec_izvoljenega_svetnika_Svet_SOLS_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_SOLS_2015_cistopis_1.pdf pravilnik_o_delitvi_sredstev_SOLS_cistopis_2016_1.pdf Volilni_pravilnik_za_volitve_svetnikov_Sveta_SOLS_2015_cistopis_1.pdf...

Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2015_1_1.pdf Obrazec_izvoljenega_svetnika_Svet_Zveze_SKIS_1_1.pdf Poslovnik_GO_cistopis_1.pdf Poslovnik_OI_cistopis_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1_1_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_NK_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_operativnega_dela_SKIS_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_VS_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_financnem_poslovanju_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Temeljni_akt_Zveze_SKIS_2016_cistopis_1.pdf Volilni_pravilnik_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Volilni_pravilnik_za_volitve_svetnikov_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Pravilnik...

Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije letos že deseto leto zapored organizira največjo študentsko marketinško konferenco fanfara, ki bo 13. aprila potekala v Austria Trend Hotelu v Ljubljani. Dogodek je namenjen vsem marketinškim navdušencem; tako študentom, kot tudi tistim, ki se z marketingom srečujejo na poslovnem področju.

Ljubljana, 28. marec 2017 – Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) skupno prepoznavajo problematiko neurejenega položaja študentskega športa kot tudi statusa študentov športnikov v Sloveniji. Opredelili so se do potrebnih dopolnitev predlaganega Zakona o športu, ki bo omogočil delovanje SUSE kot nosilke univerzitetnega športa ter financiranje udeležbe študentov na športnih tekmovanjih. V naslednjem koraku pa želijo v Zakonu o visokem šolstvu jasno definirati status študentov športnikov ter njihove pravice. Poleg tega sta ŠOS in SUSA na včerajšnjem srečanju opredelila tudi druge skupne aktivnosti, namenjene spodbujanju športnega udejstvovanja – na tekmovalni kot tudi rekreativni ravni – med študenti.

Ljubljana, 24. 3. 2017 – Na Kardeljevo ploščad se 11. maja vrača Škisova tržnica – letos v jubilejni 20. podobi. Včeraj je s ŠkisoLOVom - predizborom za nastop na Škisovi tržnici - 5 mladih glasbenih skupin spisalo prolog letošnji zgodbi prireditve in razkrita je bila prva glasbena skupina, ki bo zaokrožila in dopolnila kakovosten glasbeni program Škisove tržnice 2017. Gre za mlado skupino iz Vipavske doline – Neonate!

Svetovni trendi izvajanja študija na daljavo se selijo tudi v slovenski prostor. Čedalje več fakultet ponuja možnost pridobitve izobrazbe preko interneta, čeprav se študij na daljavo zaenkrat pojavlja le v obliki izrednega študija.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS