51. redna seja Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Na podlagi 8. in 9. člena pravilnika o delovanju Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in na podlagi 11. Člena Pravilnika o podaljevanje, ohranitvi in izgubi statusa ŠOLS, sklicujem 51. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Seja bo potekala 30. septembra na Vojkovi ulici 63, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 15.00.


 Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Obravnava ŠKD (Študentskega Kluba Domžale)

3. Poročilo o delovanju odborov Zveze ŠKIS

4. Poročilo VS

5. Potrditev sprememb pravilnika o Pridnostnem skladu

6. Poročilo 2. Člana predsedstva ŠOS

7. Pobude in vprašanja svetnikov

8. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 5. člen Pravilnika o delovanju sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

 

Predsednik
Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS
Jaka Bassanese, l.r.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS