Naslov: Nova pot 5, 1351 Brezovica GSM: 070 322 525 E-pošta: klubksb@gmail.com Spletna stran: v izdelavi Facebook: Klub...

Analiza_dijaAAkih_sekcij_2016.pdf Dijaski_Informator_2015.pdf Dijaski_informator_2016_1.pdf Dopis_Dan_dijakov.pdf Dopis_DijaAAka_AZkisova_akademija.pdf Dopis_Haiku_2014.pdf Dopis_Haiku_2016.pdf koncno_porocilo_dijaski_razpis_2017_1.docx merila_ocenjevanje_vrednotenje_dijaski_projekt_2015_16.docx_2.pdf prijavni_obrazec_dijaski_razpis_2017_1.doc razpis_dijaski_projekt_2016_17.docx razpis_dijaski_projekt_2016_17_1.pdf Smerokaz_2014.pdf Smerokaz2015.pdf...

Predstavljamo vam SUSA novice    1. december 2017 Zimski festival študentskega športa Obveščam vas, da...

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS je leta 2013 za študentske klube pripravil priročnik za delovanje...

Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2016_1.pdf Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2017_1.pdf navodila_o_izvajanju_posredovanja_informacij_javnega_znacaja_2016_1.pdf Tockovnik_kakovosti_delovanja_klubov_1.xlsx Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2018_1.pdf...

Kandidatura_obrazec_svetnik_SOLS_1.pdf Obrazec_izvoljenega_svetnika_Svet_SOLS_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_SOLS_2015_cistopis_1.pdf pravilnik_o_delitvi_sredstev_SOLS_cistopis_2016_1.pdf Volilni_pravilnik_za_volitve_svetnikov_Sveta_SOLS_2015_cistopis_1.pdf...

Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2015_1_1.pdf Obrazec_izvoljenega_svetnika_Svet_Zveze_SKIS_1_1.pdf Poslovnik_GO_cistopis_1.pdf Poslovnik_OI_cistopis_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1_1_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_NK_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_operativnega_dela_SKIS_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_VS_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_financnem_poslovanju_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Temeljni_akt_Zveze_SKIS_2016_cistopis_1.pdf Volilni_pravilnik_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Volilni_pravilnik_za_volitve_svetnikov_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Pravilnik...

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS