Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za prijavo za organizacijo Festivala Štunf. Vloge lahko pošljete do ponedeljka, 10. 3. 2014, po priporočeni pošti na naslov: Zveza ŠKIS, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

Vsako leto v prvem tednu marca po celotni Sloveniji poteka teden boja proti raku, ki ga organizira Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana. Letošnje leto poteka pod sloganom 'Raka je mogoče uspešno preprečevati le s sodelovanjem države', s katerim opozarjajo na odgovornost države ne le pri organizaciji zdravstvenega varstva in zdravljenja bolnikov z rakom, pač pa tudi v preventivi raka in pri krepitvi zdravja prebivalstva.

Čeprav se marketing marsikomu zdi povsem nepotreben in ga veliko ljudi vidi zgolj kot hrup, ki skuša pritegniti našo pozornost ter nas prepričati v nakup izdelka, ustvarjalci 7. študentske marketinške konference Fanfare trdimo, da se motijo. In to zelo. Kakšen bi pa bil svet brez marketinga? Popolnoma brezvezen. Če ne verjamete, se prepričajte na naši spletni strani. www.fanfara.net

Mladi se zopet zbiramo z namenom, da pokažemo, da nam ni vseeno. Ključno vprašanje je, kaj lahko mladi storimo, da postanemo bolj aktivni v družbi in na kakšen način si lahko zagotovimo večjo zaposljivost? To je priložnost, da prideš zraven, prispevaš svojo energijo ter sodeluješ pri projektu Dialog mladih 2.0: Vključujemo!

Sabina Carli


O mobilnosti je bilo že veliko napisanega, vedno znova pa na Mednarodnem odboru Zveze ŠKIS poudarjamo, da je možnosti in priložnosti zelo veliko, če le zberemo pogum za odločitev, da bomo del svojega izobraževanja, usposabljanja ali dela opravljali v tujini. Omrežje Eurydice, ki opravlja raziskave s področja izobraževanja in mobilnosti v Evropi, pa je v začetku letošnjega leta objavilo raziskavo, ki preverja pogoje za izobraževanje v tujini po različnih državah EU.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) nadaljuje niz okroglih miz v okviru javne razprave Zakona o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov, ki potekajo pod naslovom »Delam, da lahko študiram: pomen študentskega dela za socialni položaj študentov in lažje vključevanje na trg dela«. Po petkovem začetku na Ptuju, bo jutri, 25. februarja 2014, ob 16. uri potekala v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede UL v predavalnici 21. Gostje bodo ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, predstavnik sindikatov Andrej Zorko in predsednik ŠOS Žiga Schmidt.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva študente visokošolskih zavodov k prijavi za usposabljanje za člane skupin strokovnjakov pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki bodo sodelovali pri presojah (akreditacijah in evalvacijah) visokošolskih in višješolskih zavodov v Sloveniji.

Author: Busra Sentepe


The United Nations' (UN) World Day of Social Justice is annually observed on February 20 (On November 26, 2007) to promote new ideas and youth power on developing full employment and to show support for social equality. Celebration of World Day of Social Justice started in 2007 (officially since 2009).

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS