Bilateralne in ostale štipendije

Poleg programa Evropske unije za izmenjavo študentov Erasmus+, regionalno orientiranega programa CEEPUS in ostalih štipendijskih shem, imajo slovenski študentje možnosti študijske izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov in možnost pridobitve štipendije preko razpisov tujih institucij.

Vlada Republike Slovenije ima z različnimi državami sveta podpisane t.i. bilateralne sporazume o sodelovanju tudi na področju štipendiranja in študijskih izmenjav, na podlagi katerih vsako leto objavi obvestilo, namenjeno tujim nacionalnih organom, o določeni kvoti štipendij za tuje študente za določeno obdobje izmenjave v Sloveniji.

Aktualni razpisi so na voljo na povezavi.

Vir: cmepius.si

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS