Bodo morali tudi ministri – ob neuspešnem delu – vračati denar državi?

Na študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so včeraj prejeli predlog izhodišč novega visokošolskega zakona (ZViS). Preseneča jih, da je ministrica Setnikar Cankar predlog najprej predstavila medijem in širši javnosti, nato politični javnosti, deležnikom pa na zadnje. Kljub obljubi, da bodo izhodišča najprej predstavljena posameznim deležnikom in šele nato širši javnosti, o predlogu predhodno ni razpravljal niti Svet RS za visoko šolstvo. Na ŠOS izražajo veliko nezadovoljstvo, saj predlogi niso bili predhodno usklajeni z njimi, poleg tega pa se jim zdi širjenje informacij o ukrepih, za katere niti ni nujno, da jih bo končni predlog zakona sploh vseboval, nepotrebno.

Gre sicer za izhodiščne predloge, ki medsebojno niso usklajeni, toda v precejšnji meri posegajo v trenutni sistem visokega šolstva. Predlog meddrugim uvaja vavčerje na vseh treh stopnjah študija in nesorazmerno veliko breme vali na študente. Na ŠOS močno nasprotujejo vsakršni obliki šolnin, tudi vavčerjem, kjer se breme stroškov študija vali na študente. V prihodnjih dneh nameravajo pripraviti obrazložitev stališč k posameznim predlaganim ukrepam, pri tem pa – za razliko od ministrstva – upoštevati konkretne podatke o položaju študentov (glede na raziskavo Evroštudent). 

Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Krovni visokošolski zakon se pripravlja ob neupoštevanju študentov, kar se odraža na več ravneh: Izhodišča smo dobili istočasno kot mediji – v javnost pa se običajno pošlje usklajene predloge, kar ta zagotovo ni. Poleg tega se, kljub več poslanih prošnjam, še vedno nismo imeli možnost sestati z ministrico; prav tako še vedno ne deluje Svet za študentska vprašanja s svojimi delovnimi skupinami, kjer smo navadno v prvem krogu usklajevali izhodišča predlogov predpisov. V analizah, priloženih izhodiščem, niso upoštevani ključni podatki o položaju študentov, ki smo jih z raziskavo Evroštudent, ki jo je naročilo prav MIZŠ, zbrali na ŠOS. Prav tako pa sama izhodišča zakona obetajo velike omejitve za študente – tudi na področju upravljanja visokošolskih zavodov. Ocenjujemo, da želi ministrica sistemsko omejiti moč in možnosti študentov, kot ključnih deležnikov in sooblikovalcev visokošolskega prostora.«

Več o odzivu ŠOS na včerajšnji predlog si lahko preberete tukaj

 

Po poročilu Jelene Štrbac Nemec

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS