Brezplačne delavnice Kariernih centrov

Karierni centri Univerze v Ljubljani pričenjamo s ciklom brezplačnih delavnic, namenjenih študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki jih organiziramo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Potekale bodo na različnih lokacijah po posameznih fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani in v obdobju do konca maja 2013 se jih bo s ponovitvami zvrstilo več kot sto. Vsebinsko so delavnice zelo raznolike in so namenjene tako osebnosti rasti posameznika, dopolnjevanju različnih funkcionalnih znanj kot  pridobivanju različnih spretnosti in veščin, s katerimi si na prehodu iz izobraževanja na trg dela posameznik povečuje svojo zaposljivost.

Teme delavnic, lokacije in termine sproti objavljajo na povezavi https://kc.uni-lj.si/dogodki in FB strani  httpss://www.facebook.com/KarierniCentriUL.

Za morebitne dodatne informacije so vam na voljo na preko e-maila: iva.matjasic@uni-lj.si.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS