Kaj pa ti odneseš od študentskega dela? Kako boš zapakiral svoje izkušnje, da bo tvoj bodoči delodajalec najhitreje videl, kaj vse znaš? Kaj pa, če bi te lahko delodajalec na podlagi tvojih kompetenc poiskal kar sam? Bi rad svojo karierno pot natančno načrtoval na podlagi končnega skupka kompetenc, ki jih potrebuješ za določen poklic? Verjetno tudi že veš, da v formalnem izobraževanju ne boš pridobil vseh kompetenc, ki jih zahteva posamezno delovno mesto. Zato je še kako pomembno, kaj počneš s svojim neformalno pridobljenim znanjem in izkušnjami. No, pa gremo kar po vrsti. 

ARRS od leta 2004 naprej s sredstvi državnega proračuna v skladu z interesi in politiko ministrstva, pristojnega za znanost, financira pretežni del raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Stanje na področju raziskav pa postaja čedalje bolj kritično. Sredstva, ki jih je ARRS namenil v te raziskave, so se s 184 milijonov € v letu 2009 znižala na 136 milijonov € v letu 2014, to je za 26 %.

Je čas za nov pristop v izobraževanju?

Medtem ko ostale države v Evropi že intenzivno pripravljajo nadgradnjo bolonjske reforme se v Sloveniji še vedno srečujemo s problemi implementacije. Številna področja namreč še vedno niso urejena in glede na današnje stanje bo tako najbrž tudi ostalo. Eno izmed teh področij je tudi koncept 'Student-centred learning', ki uvaja nove, inovativne metode učenja in poučevanja.

Leta 2011 je vlada v okviru Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (v nadaljevanju: NPVŠ) visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavila v ospredje razvojnih ambicij Republike Slovenije. In če smo danes, štiri leta kasneje, na področju, ki ga država postavlja med prednostna, brez vidnejših rezultatov, so bojazni za kakršenkoli nadaljnji razvoj več kot upravičene.

Ob imenovanju nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport na Zvezi ŠKIS izražamo zaskrbljenost. Ministrica namreč ni seznanjena s problematiko visokega šolstva, kar njeno sposobnost za reševanje strukturnih problemov visokega šolstva postavlja pod vprašaj. Od ministrice Markež pričakujemo veliko mero odgovornosti in pripravljenost na dialog, ki se bo odražala v dejanski ureditvi področja visokega šolstva. 

Ministrstvo za izobraževanje in šport je v februarju predstavilo predlog koncepta novega Zakona o visokem šolstvu, vendar pa so po negativnem mnenju deležnikov z vseh smeri kmalu ugotovili, da se tako zakonov pač ne pripravlja. Predlog je zapisan z mnogimi strokovnimi pomanjkljivostmi, neskladnostmi in tudi slovničnimi napakami. Ampak drugega od predloga, ki so ga ustvarjali anonimni strokovnjaki in pri tem izključili deležnike, niti nismo mogli pričakovati.

Avtor: Timotej Vitez

Obravnavani predlog Zakona o visokem šolstvu, po zgledu evropskih držav in skladno s smernicami Nacionalnega programa visokega šolstva, uvaja koncept delnega, “part-time” študija, ki bi v veliki meri moral nadomestiti trenutni nepravičen in netransparenten institut izrednega študija. 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS