Ljubljana, 7. 1. 2016 - V preteklih dneh so javnost šokirale nove nepravilnosti v povezavi z visokim šolstvom. V letu 2015 je Inšpektorat za javni sektor opravil inšpekcijski nadzor na enajstih fakultetah Univerze v Ljubljani in odkril nepravilnosti na kar devetih članicah, ki jih je vzel pod drobnogled. Med letoma 2012 in 2014 je bilo nezakonito izplačanih za okoli 770.000 € bruto dodatka za stalno pripravljenost. Sumljivo pretakanje denarja je pod drobnogled že vzela tudi Generalna policijska uprava. Na Zvezi ŠKIS se jim takšno izplačevanje denarja zdi nesprejemljivo, saj gre za nezakonito porabo javnih financ, ki pa jih v visokem šolstvu močno primanjkuje.

Ljubljana, 16. november 2015 – Študentski klubi so v soboto, 14. novembra, na redni letni skupščini Zveze ŠKIS v Krškem izvolili vodstvo Zveze študentskih klubov Slovenije. Zvezo bo še naprej vodila dosedanja predsednica Špela Oset iz Celja, ki jo je podprlo 37 svetnikov iz lokalnih študentskih klubov.

Ljubljana, 5. 11. 2015 – Univerza v Mariboru med 4. in 6. novembrom 2015 gosti letno Podonavsko rektorsko konferenco, ki se je bo udeležilo približno 100 predstavnikov vodstev univerzitetnih in visokošolskih institucij iz 14 držav. Naslov letošnje konference je Harmonizacija podonavskega visokošolskega prostora, ena izmed tem pa predstavitev ključnih izzivov in primerov tujih praks pri vpeljavi internacionalizacije v slovenski visokošolski prostor. V svojem nagovoru je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič povedala, da je največji izziv internacionalizacije multikulturnost, ter da je nujno potrebno ohraniti slovenski jezik tudi na zahtevnejših nivojih, kot so na primer znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Konference se je udeležila tudi Zveza ŠKIS, ki opozarja, da lahko nepremišljene poteze implementacije internacionalizacije za sabo pustijo nepopravljivo škodo in posledice, ki jih bodo znova nosili študenti. Na Zvezi se bojijo, da se besedo »internacionalizacija«izkorišča in publicistično predstavlja kot dvig kakovosti, ki v resnici služi zgolj kot nadomestilo za finančni primanjkljaj univerz.

Ljubljana, 16. 10. 2015 – Začasno rešen problem bivanja ljubljanskih študentov, ki jim je grozila izselitev iz študentskih domov zaradi izgube statusa ob diplomiranju oziroma prepisu v drug visokošolski program, je le ena izmed anomalij, ki so posledica zastarelega in vse manj sprejemljivega Zakona o visokem šolstvu. Pomanjkljivosti zakona povzročajo nezadovoljstvo v celotni akademski sferi, zato na Zvezi ŠKIS pozivajo k čimprejšnji ureditvi kriznih področij zakona.

Ljubljana, 2. 9. 2015 – Zveza ŠKIS tudi v letošnjem letu organizira Sejem rabljenih učbenikov, ki ostaja na isti lokaciji kot lani, zaradi neugodne vremenske napovedi pa bo prestavljen na kasnejši termin. Prireditev, ki je namenjena predvsem dijakom in njihovim staršem, se bo tako odvijala med 11. in 12. septembrom 2015 v Ljubljani, na Trgu francoske revolucije.

Ob imenovanju nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič na Zvezi ŠKIS pričakujejo, da je političnih zapletov okrog visokega šolstva konec in se lahko končno posvetijo vsebini. Visoko šolstvo je v zadnjih letih zaradi oteženih političnih razmer utrpelo veliko škode in danes deluje v izjemno slabih pogojih. Na Zvezi ŠKIS si želijo, da bi ministrica Makovec Brenčič vse svoje moči usmerila v sprejemljiv predlog novega Zakona o visokem šolstvu, ki bo usklajen z vsemi deležniki. Novi ZVIS mora zagotoviti stabilno financiranje visokega šolstva, ki bo dostopno vsakomur. Sedanji zakon je namreč zaradi dela o financiranju celo protiustaven, na kar je ustavno sodišče opomnilo že leta 2011.

Zveza študentskih klubov Slovenije podpira študentsko skupino za ureditev pripravništev, ki si prizadeva za ureditev obveznega pripravništva v socialnem varstvu. Zahteva po razpisanih plačanih pripravništvih za diplomante, ki že od leta 2013 niso imeli možnosti opravljati obveznega pripravništva, je povsem legitimna. Obenem se na Zvezi ŠKIS sprašujejo, kako je država lahko dopustila takšno anomalijo izobraževalnega sistema. V kolikor bo ministrstvo padlo še na naslednjem roku izpita socialne države, se bo Zveza ŠKIS pridružila prizadevanjem študentske skupine za ureditev pripravništev tudi na ulici.

Statistični urad Republike Slovenije je v začetku meseca marca objavil novico o višanju gospodarske rasti v Sloveniji. Rast gospodarstva pa poleg novih priložnosti prinaša tudi obveznosti za državo. Na Zvezi ŠKIS vlado pozivajo k zagotovitvi sredstev v proračunu za uveljavljanje socialnih pravic, saj so bila za leto 2015 nerazumno zmanjšana glede na preteklo porabo. Ne glede na to, pa bo sredstva potrebno zagotoviti, saj socialno šibkim pripadajo po zakonskih predpisih.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS