Competitive Edge

Škisov projekt Competitive Edge v sodelovanju z Mladinskim cehom ter partnerskimi organizacijami iz Madžarske, Litve in Češke poudarja pomembnost konkurenčne prednosti mladinskih organizacij. Ime izhaja iz ideje, da so klubi in mladinske organizacije ponudniki aktivnega preživljanja prostega časa za mlade in se nanaša na osnovni namen: povišanje sposobnosti organizacij s povečanjem števila in sposobnosti tistih, ki v njih delujejo, sodelovanjem in prenosom znanja.

Sodelujoče organizacije so bile pretežno študentske organizacije, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Vse organizacije so prepoznale enake probleme v svoji realnosti in so zato sodelovale pri vseh fazah razvijanja inovativnih pristopov reševanja tega problema v 18 mesečnem projektu. Konkretni rezultati projekta so bili: analiza stanja in ključnih problemov na področju mladinskih organizacij, devet inovativnih modulov za povišanje konkurenčnosti organizacij, od tega štiri izobraževalni programi s priročniki, tri računalniške aplikacije in dve promocijski kampanji, internet stran, dve mednarodni srečanji ter mednarodni seminar v Sloveniji, kjer so bili moduli izvedeni in rezultati projekta predstavljeni javnosti.

https://www.competitive.si/

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS