Do konca razpisnega roka za pridobitev štipendije Ad Futura še slab mesec in pol

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je konec januarja na spletni strani objavil popravljen razpis za pridobitev štipendije Ad futura za študij v tujini. Rok za prijavo se izteče 13. aprila 2016.

Namen štipendij Ad futura je spodbujanje izobraževanja, doseganje višje ravni izobrazbe in spodbujanje mednarodne mobilnosti. Ad futura štipendije so torej namenjene vsem tistim študentom, ki odhajate na študij v tujino kot študenti tamkajšnjih univerz in ne v okviru Erasmus izmenjav in boste ob koncu študija prejeli tudi njihov naziv. S temi štipendijami želi država pokazati, da spodbuja ambiciozne mlade, ki iščejo dragocene izkušnje v tujini, hkrati pa jih motivira, da se po zaključku študija vrnejo in znanje unovčijo v svoji domovini.

Sklad bo sofinanciral življenjske stroške in šolnino, višina sredstev javnega razpisa za študij v letu 2016/17 (ali študij v letu 2016, če je študijsko leto v državi študija tako) pa znaša 1.820.000,00 eur, od tega 730.000,00 eur za dodiplomske ali enovite magistrske študije, preostala vsota pa za financiranje podiplomskega študija.

Letos bo Sklad štipendiral osem dodiplomskih ali enovitih magistrskih študijev s področij:

(1) naravoslovje, matematika in računalništvo,
(2) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
(3) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
(4) zdravstvena nega in oskrba,
(5) zdravstvena tehnologija,
(6) terapija in rehabilitacija,
(7) farmacija in lekarništvo in
(8) varstvo okolja

 

ter devet podiplomskih programov s področij:

(1) splošne izobraževalne aktivnosti,
(2) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
(3) humanistika,
(4) družbene, poslovne, upravne in pravne vede,
(5) naravoslovje, matematika in računalništvo,
(6) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
(7) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
(8) zdravstvo in sociala in
(9) storitve.
 

Podrobnejši razpis z opisom točkovanja, ustreznimi pogoji, ki jih morate izpolnjevati, da se na razpis sploh lahko prijavite, in opisom izbirnega postopka najdete tukaj

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo organiziral delavnice za kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 204. javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2016. Delavnice bodo potekale v sejni sobi sklada (soba št. 332) v 3. nadstropju stavbe Slovenijales (Dunajska 22):

• v ponedeljek, 7. 3. 2016 ob 10:00 uri;
• v sredo, 23. 3. 2016 ob 15:15 uri;
• v četrtek, 7. 4. 2016 ob 9:00 uri.

 

Špela Drobnič,
Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS