Evropska študentska organizacija

Evropska študentska organizacija (ESU) združuje kar 47 nacionalnih študentskih organizacij, med njimi je seveda tudi Študentska organizacija Slovenije. Pomembno je izpostaviti, da  je to organizacija, ki jo vodijo študenti, je samostojna in deluje v skladu z demokratičnimi načeli.

ESU je pomembno orodje za povezovanje in sodelovanje študentskih organizacij na evropski ravni. Cilj članov je zastopati in spodbujati izobraževalne, socilane, gospodarske in kulturne interese evropskih študentov, ki so povezani bodisi z Evropsko unijo, Svetom Evrope bodisi z Unescom.

ESU obvešča in tudi usposablja nacionalne predstavnike o razvoju politik na področju visokošolskega izobraževanja v Evropi. Ker se odločitve v zvezi z višjo izobrazbo bolj ali manj sprejemajo na evropski ravni, je vloga ESU, kot edina vseevropska platforma za študente, vedno bolj pomembna.

Screen Shot 2014-05-14 at 11.47.30 AM

Delovni centri ESU nudijo podporo svojim članom z organiziranjem seminarjev, usposabljanj, kampanj in konferenc, ki so pomembni za študente, poleg tega izvajajo tudi vseevropske raziskave, partnerske projekte in skrbijo za izdelavo različnih publikacij tako za študente, oblikovalce politik in za visokošolske strokovnjake.
Poslanstvo ESU je zastopanje, braniti in okrepiti izobraževalne, demokratične in politične ter socialne pravice študentov. ESU si prizadeva za trajnostno, dostopno in kvalitetno visokošolsko izobraževanje v Evropi.

Njihova vizija pa je zagotavljanje enakih izobraževalnih in socialnih priložnosti v demokratični Evropi, kjer si študentje oblikujejo dolgotrajno prihodnost. ESU si prizadeva za solidarnost znotraj nacionalnih gibanj študentov.

Organizacija in delovanje 

ESU aktivno išče nove načine za študente in kako razširiti svojo mrežo, da bi zagotovila ključno svetovanje v reformah visokega šolstva in v sodelovanju študentov. ESU je preusmeril svojo politično usmerjenost k institucijam s sedežem v Bruslju, ki so namenjene oblikovanju politik na področju visokega šolstva in varujejo interese študentov v Evropi, kar je seveda primarni cilj ESU. Politična struktura organizacije se je spremenila leta 2011, ko so nova predstavnika izglasovali v dveh zaporednih sestankih odbora v Talinu in v Sofiji v novembru 2011.Te spremembe odražajo potrebo po ureditvi, potrebo da imajo fleksibilne delovne metode in da obenem krepijo vlogo organizacije v Evropi.

Sestanki generalne skupščine

Vsak član združenja se udeleži sestanka upravnega odbora, ki poteka dvakrat na leto, da bi začrtali smernice ESU. Odbor potrdi svoj delovni načrt, izjave in politične dokumente. Še pomembneje je, da voli osem do deset članov izvršilnega odbora, da skrbijo za vsakodnevno delo ESU in izršijo dogovorjene odločitve in politike. Vsaki državi sta dodeljena dva glasova na teh srečanjih.

Predsedstvo

Trije politični predstavniki predstavljajo ESU s sedežem v Bruslju. Eden od njih je predsednik organizacije in druga dva služita kot podpredsednika. Naloge so razdeljene med temi tremi predstavniki, kjer je predsednik zastopa organizacijo in predstavlja ESU na večini uradnih srečanjih z medvladnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpredsedniki so odgovorni za vodenje organizacije in druge vsakodnevne naloge. Naj omenim, da je Slovenec Rok Primužič dobil mandat presednika ESU s 1. julijem 2013. V letu 2011 je bil namreč tudi član izvršnega odbora, zadolžen za področje financiranja visokega šolstva in problematiko povezano z evropsko mobilnostjo. Bil pa je tudi bil je vodja odbora za visoko šolstvo v Zvezi študentskih klubov Slovenije (ŠKIS) in član predsedstva Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).

 

Viri:
 https://www.esu-online.org/  (20.4.2013)
Facebook: European students’ union

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS