Formalno in neformalno izobraževanje

Kakšna je pravzaprav razlika med formalnim in neformalnim izobraževanjem? Kaj pridobim v procesu formalnega in kaj v procesu neformalnega izobraževanja? Mi dodatna izobraževanja sploh koristijo? Kje se lahko vključim v proces neformalnega izobraževanja? To so le nekatera izmed vprašanj, ki se mladim porajajo, ko jih kdo vpraša, kaj vedo o formalnem in neformalnem izobraževanju.

Prva in poglavitna razlika se skriva v namembnosti. Formalno izobraževanje je tisto, ki naj bi nas pripeljalo do formalno potrjenih izobraževalnih rezultatov (stopnja izobrazbe, diploma, kvalifikacija) in omogoča delodajalcu sistematičen vpogled v znanje kandidata. Neformalno izobraževanje je izobraževanje, ki ni namenjeno pridobivanju spričevala ali diplome, temveč zadostitvi interesov in razvoju novih kompetenc udeležencev. Pri neformalnem izobraževanju gre torej za pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, kjer ni nujno, da se pridobljeno znanje dokazuje z javno veljavno listino. Na ravni Evropske unije ima neformalno in priložnostno učenje pomembno vlogo pri izboljšanju vseživljenjskega procesa učenja in vpliva na to, da danes vse več evropskih držav poudarja pomen priznavanja dosežkov različnih oblik izobraževanja in učenja.

Vedno bolj postaja pomembno dejstvo, da se prizna znanje, spretnosti in kompetence ne glede na način, kraj, namen in čas pridobitve. S priznavanjem neformalnega izobraževanja bi namreč naš sistem pridobil ogromno. Avtorji knjige Ugotavljanje vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih kot rešitve navajajo: rešitev potreb ekonomije znanja, saj bi se z neformalnim izobraževanjem povečal trg dela, izboljšali bi celo dostop do formalnega šolskega sistema in izboljšali učinkovitost sistema izobraževanja in usposabljanja. Formalno izobraževanje bi tako pospešili, pocenili in skrajšali, saj bi posamezniki določene kvalifikacije pridobili že z neformalnim izobraževanjem, ki brez dvoma pomaga tudi pri vključevanju depriviligiranih v celotno družbo.

KJE SE LAHKO NEFORMALNO IZOBRAŽUJEM?

Neformalno izobraževanje izvajajo različne neprofitne organizacije in podjetja, pa tudi lokalne skupnosti in državne institucije. Mladim, ki za svoje študijsko središče izberejo našo prestolnico, so najbolj znani brezplačni športno-rekreativni programi Univerze v Ljubljani, kjer postrežejo z veliko mero športnih kompetenc in znanja. Vedno bolj se v Sloveniji uveljavljata tudi Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja, ki potekata enkrat letno. Programa se poskušata dotikati vseh interesnih področji. Mesec november je na Zvezi KOMISP vsako leto namenjen mehkim veščinam. V sklopu projekta noVEMber so mladim u na voljo brezplačni treningi in delavnice mehkih veščin. V procesu neformalnega izobraževanja sodeluje tudi Zveza ŠKIS, kjer v sklopu Odbora za izobraževanje deluje Bazen trenerjev, ki skrbi, da se aktivisti študentskih klubov in drugi vedoželjni študentje vseskozi kvalitetno izobražujejo in pridobivajo nova znanja, veščine in kompetence. Študentom pa je na voljo tudi nekaj plačljivih izobraževanj – od poletne šole Univerze v Ljubljani do ponudb Zavoda ŠOLT.

Neformalne aktivnosti in izobraževanja lahko beležite v Nefiksovem sistemu beleženja neformalnega znanja (več informacij je na voljo na njihovi spletni strani https://nefiks.si/.)

ZAKAJ NA NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE?

Pogosto je pred odločitvijo za dodatna izobraževanja prisoten strah, da bodo dolgočasna in monotona ter bodo potekala na način predavanj, ki jih poslušamo na faksu. Neformalna izobraževanja temeljijo na tem, da so udeleženci aktivno vključeni v sam proces, ki ga tudi sooblikujejo skupaj z mentorji in drugimi udeleženci. Mnogokrat je torej zapisano, da so prav poti neformalnega izobraževanja najbolj inovativne in produktivne, zato vas vabimo, da to dejstvo preizkusite tudi sami.

Viri:
Poletne šole
Brezplačni športni program
Brezplačne dejavnosti po celi Sloveniji – Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja
Zavod ŠOLT

Anja Oset in Nina Zupanc,
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS