Fundacija Študentski tolar razpisuje denarno pomoč

Namen Fundacije Študentski tolar, ki jo je pred desetimi leti ustanovil ŠOU v Ljubljani, je pomagati študentom v stiski in si prizadevati za izboljšanje socialnega položaja študentov. V te namene Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, tokrat podeljuje študentom nepovratne denarne pomoči v skupni višini 20.000 €. Sredstva za denarno pomoč je zagotovil ŠOU v Ljubljani. Predmet poziva je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o pozivu najdete na spletni strani www.studentski-tolar.si.

Obenem pa še vedno trajajo nekateri drugi programi Fundacije Študentki tolar, na katere se študenti še lahko prijavijo, in sicer subvencionirani jezikovni in strokovni tečaji, brezplačne športne vadbe, socialno šibkejšim študentom pa nudijo tudi brezplačno lektoriranje diplomskih oz. magistrskih nalog.

Damjan Vinko, predsednik Fundacije Študentski tolar: »S pozivom želimo reševati trenutne socialne stiske študentov in širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov. V te namene smo v letošnjem letu z denarnimi pomočmi že pomagali 174 študentom ŠOU v Ljubljani. Tokratna denarna pomoč je namenjena tistim študentom, ki so se zaradi razlogov, na katere sami ne morejo vplivati, največ v zadnjih šestih mesecih znašli v položaju hude materialne ogroženosti, ki prej ni bila prisotna. Posameznemu prosilcu se lahko dodeli denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti 300 oz. 400 €.«

Rok Liković, predsednik ŠOU v Ljubljani: »Ker država ni sposobna ali ne želi poskrbeti za socialne stiske študentov, smo na ŠOU v Ljubljani že pred več kot 10 leti začeli s kontinuiranimi humanitarnimi programi. Ti od leta 2007 potekajo pod okriljem Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani. Četudi programi socialnih pomoči niso osnovno poslanstvo ŠOU v Ljubljani, slednjim polagamo veliko pozornosti – v letu 2016 bomo fundaciji navkljub okrnjenim svojim financam namenili 137.000 €. Na področju sociale pa sodelujemo tudi še z drugimi našimi zavodi, ki nudijo študentom brezplačna svetovanja, začasne prenočitve v študentski Hiši Srce na Kersnikovi 4 in cenovno dostopne zdrave in kakovostne obroke v Študentski menzi na Kersnikovi 6.«

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS