Fundacija študentski tolar razpisuje nove denarne pomoči za socialno ogrožene študente

Namen Fundacije Študentski tolar je pomagati študentom v stiski in si prizadevati za izboljšanje socialnega položaja študentov. Ob zaključku koledarskega leta je Fundacija razpisala nepovratne denarne pomoči za študente v socialni stiski v skupni vrednosti 49.500 €. Za denarno pomoč lahko zaprosijo vsi študenti ŠOU v Ljubljani, to so študenti 30 visokošolskih oz. višješolskih zavodov. Posamezni prosilec lahko prejme nepovratno denarno pomoč v višini 300 €, razpis je torej namenjen pomoči 165 študentom, ki se lahko prijavijo do 5. februarja 2016.

Sredstva za pomoč študentom je v celoti zagotovil ŠOU v Ljubljani.

Rok Liković, predsednik ŠOU v Ljubljani: »Ker država ni sposobna ali ne želi poskrbeti za socialne stiske študentov, smo na ŠOU v Ljubljani že pred več kot 10 leti začeli s kontinuiranimi humanitarnimi programi. Ti od leta 2007 potekajo pod okriljem Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani. Četudi programi socialnih pomoči niso osnovno poslanstvo ŠOU v Ljubljani, slednjim posvečamo veliko pozornosti – v letu 2016 bomo Fundaciji navkljub okrnjenem proračunu namenili 137.000 €. Na področju sociale pa sodelujemo tudi še z drugimi našimi zavodi, ki nudijo študentom brezplačna svetovanja, začasne prenočitve v študentski Hiši Srce na Kersnikovi 4 ter cenovno dostopne zdrave in kakovostne obroke v Študentski menzi na Kersnikovi 6.«

Vir: ŠOU v Ljubljani

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS