Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS.

 

Poleg predsednika Zveze ŠKIS in predsednika Sveta ŠOLS, Glavni odbor sestavljajo podpredsednik, blagajnik, administrator ter 4-6 članov, ki opravljajo dela na področjih sociale in zdravstva, visokega šolstva, mednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij, dijaškega organiziranja v okviru Zveze ŠKIS, izobraževanja in ostalih področjih, povezanih s skupnostjo študentov.

 

Način delovanja, pravice, dolžnosti ter organizacijo Glavnega odbora ureja Poslovnik Glavnega odbora Zveze ŠKIS.

Glavni odbor v študijskem letu 2022/2023 sestavljajo:

Teja Vogrinec

Teja Vogrinec

Predsednica Zveze ŠKIS
Leni

Leni Stevanovič

Podpredsednica Zveze ŠKIS
metago

Meta Jurejevčič

Predsednica UO operativnega dela

Jakob Pirš

Administrator Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
Valentina

Valentina Vegelj Strašek

Blagajničarka

Vodja Odbora za Šolstvo

Katja Žinger

Vodja Odbora za socialo in zdravstvo
Lucija

Lucija Sevšek

Predsednica Sveta ŠOLS

Liza Kožar

Vodja Odbora za izobraževanje

Vodja Mednarodnega odbora
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS