GLAVNI ODBOR ZVEZE ŠKIS

Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS.

Poleg predsednice Zveze ŠKIS, ki je hkrati predsednica Sveta ŠOLS, Glavni odbor sestavljajo podpredsednik, blagajnik, administrator ter 4-6 članov, ki opravljajo dela na področjih sociale in zdravstvavisokega šolstvamednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij, dijaškega organiziranja v okviru Zveze ŠKIS, izobraževanja in ostalih področjih, povezanih s skupnostjo študentov.

Način delovanja, pravice, dolžnosti ter organizacijo Glavnega odbora ureja Poslovnik Glavnega odbora Zveze ŠKIS.

Glavni odbor v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

– Miha Zupančič (predsednik)

 

– Mark Perko (podpredsednik)

 

– Mark Pralica (administrator)

 

– Valentina Vegelj Strašek (blagajnik)

 

– Nejc Herženjak (vodja Odbora za izobraževanje)

 

– Mia Hočevar (vodja Odbora za visoko šolstvo)

 

– Nika Bukovšek (vodja Odbora za socialo in zdravstvo)

 

– Kaja Tržan (vodja Odbora za dijake)

 

– Maruša Turnšek (vodja Mednarodnega odbora)

 

– Maša Androjna (Predsednica Upravnega odbora operativnega dela)

Organi Zveze ŠKIS

Odbori Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS