Glavni odbor Zveze ŠKIS

Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS.

Poleg predsednice Zveze ŠKIS, ki je hkrati predsednica Sveta ŠOLS, Glavni odbor sestavljajo podpredsednik, blagajnik, administrator ter 4-6 članov, ki opravljajo dela na področjih sociale in zdravstva, visokega šolstva, mednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij, dijaškega organiziranja v okviru Zveze ŠKIS, izobraževanja in ostalih področjih, povezanih s skupnostjo študentov.

Način delovanja, pravice, dolžnosti ter organizacijo Glavnega odbora ureja Poslovnik Glavnega odbora Zveze ŠKIS.

 

Glavni odbor v študijskem letu 2018/2019 sestavljajo:

– Nina Plank (predsednica)

 

– Natalija Vidic (podpredsednica)

 

– Mia Hočevar (vodja Odbora za visoko šolstvo)

 

– Nika Bukovšek (vodja Odbora za socialo in zdravstvo)

 

– Maruša Turnšek (vodja Mednarodnega odbora)

 

– Mario Zuzzi (vodja Odbora za dijake)

 

– Anja Brelih (vodja Odbora za izobraževanje)

 

– Mark Perko (administrator)

 

– Jon Pelko (blagajnik)

 

– Nina Podboj (Predsednica Upravnega odbora operativnega dela)

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS