Glavni odbor Zveze ŠKIS

Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS.

Poleg predsednice Zveze ŠKIS, ki je hkrati predsednica Sveta ŠOLS, Glavni odbor sestavljajo podpredsednik, blagajnik, administrator ter 4-6 članov, ki opravljajo dela na področjih sociale in zdravstva, visokega šolstva, mednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij, dijaškega organiziranja v okviru Zveze ŠKIS, izobraževanja in ostalih področjih, povezanih s skupnostjo študentov.

Način delovanja, pravice, dolžnosti ter organizacijo Glavnega odbora ureja Poslovnik Glavnega odbora Zveze ŠKIS.

 

Glavni odbor v študijskem letu 2016/2017 sestavljajo:

– Patricija Premrov (predsednica)

 

– Miha Zupančič (podpredsednik)

 

– Mia Hočevar (vodja Odbora za visoko šolstvo)

 

– Petra Dermota (vodja Odbora za socialo in zdravstvo)

 

– Urša Leban (vodja Mednarodnega odbora)

 

– Nina Plank (vodja Odbora za dijake)

 

– Tina Šoln (vodja Odbora za izobraževanje)

 

– Jon Pelko (administrator)

 

– Vesna Arlič (blagajničarka)

 

– Sandra Križanec (vodja Upravnega odbora operativnega dela)

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS