Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS.

Poleg predsednika Zveze ŠKIS in predsednika Sveta ŠOLS, Glavni odbor sestavljajo podpredsednik, blagajnik, administrator ter 4-6 članov, ki opravljajo dela na področjih sociale in zdravstva, visokega šolstva, mednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij, dijaškega organiziranja v okviru Zveze ŠKIS, izobraževanja in ostalih področjih, povezanih s skupnostjo študentov.

Način delovanja, pravice, dolžnosti ter organizacijo Glavnega odbora ureja Poslovnik Glavnega odbora Zveze ŠKIS.

Glavni odbor v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

Miha Zupančič

Predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Mark Perko

Podpredsednik Zveze ŠKIS

Maša Androjna

Predsednica UO operativnega dela

Mark Pralica

Administrator Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Valentina Vegelj Strašek

Blagajničarka

Mia Hočevar

Vodja Odbora za visoko šolstvo

Nika Bukovšek

Vodja Odbora za socialo in zdravstvo

Kaja Tržan

Vodja Odbora za dijake

Nejc Herženjak

Vodja Odbora za izobraževanje

Maruša Turnšek

Vodja Mednarodnega odbora
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS