Interdisciplinarnost

Kaj je interdisciplinarnost, kakšne so njene prednosti in slabosti? Kako in na kakšen način lahko popestrimo svoj študij, si preberite v spodnjem prispevku.

 

Današnji študijski sistem omogoča študentom različne možnosti študija. Pod pojmom interdisciplinarnost razumemo študij, pri katerem so študentje deležni marsikatere ugodnosti. Pod to lahko štejemo magisterij z dvema mentorjema, skupne študijske programe (ki se izvajajo na več fakultetah) ter program dvojne diplome (ang. Double Degree). V splošnem interdisciplinarnost pomeni povezovanje različnih fakultet. Fakultete se poslužujejo tega, ker same niso zmožne dovolj kakovostno izvajati posameznih predmetov in nimajo ustrezno usposobljenega kadra ali opreme za posamezne predmete. Z interdisciplinarnostjo pa skrbijo, da je študentom omogočen študij na najvišji možni ravni kakovosti z najbolj ustrezno usposobljenimi kadri in primerno opremo. Interdisciplinarnost je koristna tudi iz vidika študentov, saj v tem primeru slišijo različna mnenje od strokovnjakov iz različnih področij, tako lahko študentje izoblikujejo najboljše mnenje iz različnih vidikov (vidik naravoslovca se bistveno razlikuje od vidika družboslovca).

 

 

 

»Double Degree Program« ali po slovensko program dvojne diplome je ena izmed vrst interdisciplinarnosti, ki študentu omgoča, da pridobi diplomo od dveh različnih zavodov. Študent ob zaključju študija tako prejme diplomo svoje domače fakultete ter hkrati tudi diplomo partnerske fakultete. Zaradi razlik med posameznimi fakultetami je vsak program dvojne diplome izveden drugače. Kako bo potekal program dvojne diplome pa je stvar dogovora med obema fakultetama. Običajno naj bi študent, ki opravlja program dvojne diplome, preživel približno enako časa tako na eni kot na drugi fakulteti. Glavna prednost tega programa pa je, da se krediti upoštevajo enako na obeh zavodih, tako da se skrajša študijski čas, potreben za pridobitev dveh diplom v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom ločeno. Dvojne diplome najbolj koristijo študentom, ki se nameravajo zaposliti na mednarodni ravni, tako lahko na primer študent študira ekonomijo na Ljubljanski fakulteti kot tudi na eni izmed Ameriških fakultet, če ima namen voditi slovensko podjetje, ki bo sodelovalo z ameriškimi podjetmi.

 

Študentom je omogočeno tudi pisanje magistrskega dela z dvema mentorjema. Te vrste ugodnosti študentje koristijo predvsem v primeru, ko se njihova magistrska naloga tiče dveh različnih tematik. Za primer vzemimo študenta medicine, ki bo v svoji magistrski nalogi pisal o robotiki v kirurgiji. Najbolj učinkovito magistrsko nalogo bo tako spisal, če si bo za mentorja izbral strokovnjaka iz področja kirurgija iz medicinske fakultete ter strokovnjaka iz področja robotike iz fakultete za strojništvo. Seveda se študent lahko odloči zgolj za enega mentorja, vendar pa je potrebno poudariti, da ima vsak študent možnost izbire večih mentorjev pri pisanju diplomskega ali magistrskega dela.

 

V Sloveniji so marsikatere fakultete med seboj dokaj tesno povezane. Pod interdisciplinarnost tako spada tudi sodelovanje fakultet oziroma posameznih študijskih programov. Interdisciplinarnost ponavadi koristijo predvsem manjši zavodi, ki zaposlujejo tudi manjše število kadrov. Tako študentom omogočijo, da se nekatere predmete izvaja izven njihove materne fakultete. Primer tega je lahko tudi študij finančne matematike. Velika večina študentov finančne matematike nekatere predmete opravlja na sedežu ekonomske fakultete, ker ima ekonomska fakulteta širši, predvsem pa bolj usposobljen kader za posamezne tematike, s katerimi se morajo izobraziti študentje finančne matematike. Tako je študentom omogočen bolj kakovosten študij prav s medsebojnim povezovanjem fakultet v namenu, da od študija največ odnesejo prav študentje.

 

Splošno gledano interdisciplinarnost prinaša marsikatero ugodnost, da študentom omogoči bolj kakovosten študij. Če se zavodi odločijo, da bodo medsebojno sodelovali in tako odpravljali pomanjkljivosti drug drugega, je to vse v namenu bolj kakovostnega izobraževanja študentov. Doslej edina pomanjkljivost interdisciplinarnosti, ki smo jo zasledili, je, da so se nekateri urniki medsebojno prekrivali in tako so morali študentje izbirati, ali bodo obiskovali predavanja/vaje na svoji domači fakulteti ali pa na fakulteti partnerici v programu.

 

 

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS