Izobraževanja

ŠKISOVE AKADEMIJE

Škisova akademija je enodnevno izobraževanje, ki ga za aktiviste študentskih klubov pripravlja Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS. Skozi celoten dan se zvrstijo delavnice in predavanja, ki se tematsko navezujejo neposredno na delo na klubih: projektno delo, delo v skupini, komunikacija, vodenje, birokracija in administracija, trženje, motivacija, pridobivanje aktivistov in še mnoge druge. Na leto Odbor za izobraževanje organizira dve celodnevni sobotni Škisovi akademij. V letu 2016 smo pričeli tudi z izvajanjem popoldanskih Škisovih akademij – v marcu tako vsako leto pripravimo Urgentno Škisovo akademijo, ki se osredotoča na poročanje o namenski in gospodarni rabi sredstev, v oktobru pa Tehnično akademijo, kjer so v ospredje postavljena tehnična orodja, ki olajšajo delo na študentskem klubu.

Na delavnicah trenerji bazena trenerjev Zveze ŠKIS, kompetentni aktivisti Zveze in študentskih klubov predstavljajo teorijo v navezavi s primeri dobrih praks in spodbujajo aktiviste k deljenju izkušenj med seboj. S Škisovimi akademijami skušamo biti na voljo novim in starim aktivistom klubov z znanji in izkušnjami, ki jih potrebujejo za kakovostno delovanje. Ure izobraževanj, ki jih aktivisti obiščejo, se štejejo tudi pri doseganju Kriterija kakovosti delovanja klubov.

V oktobru Odbor za izobraževanje pripravlja Tehnično akademijo, v soboto, 2. decembra 2017, pa bo potekala Decembrska Škisova akdemija.

 

REGIJSKI DELOVNO-MOTIVACIJSKI VIKENDI

Skupaj s člani Varnostnega sveta Zveze ŠKIS organiziramo regijske delovno-motivacijske vikende vseh ŠKIS-ovih regij. Klubovcem so na delovnih vikendih ponujene priložnosti za izobraževanja za delo na regijskih in klubskih programih, hkrati pa je osrednji namen izobraževalnega vikenda tudi medklubsko povezovanje ter izmenjava znanj, idej in dobrih praks.

Teme delavnic s pomočjo vodje regije in koordinatorja izobraževalnega dela delovnega vikenda s strani Odbora za izobraževanje določijo predstavniki in aktivisti študentskih klubov. Na ta način se vsebine izobraževanj soustvarjajo s študentskimi klubi in so tako tudi prilagojene njihovim potrebam in željam.

 

IZOPOP

Škisovi izobraževalni popoldnevi, krajše IZOPOP, je sklop krajših delavnic, ki med januarjem in aprilom potekajo v Ljubljani, namenjene pa so aktivistom študentskih klubov in Zveze ŠKIS. Teme delavnic so vsako leto usmerjene v posameznika, njegovo osebno rast in pridobivanje izkušenj, ki so uporabne v osebnem ter profesionalnem življenju.

V sklopu letošnjega IZOPOP-a se je med 1. februarjem in 5. aprilom zvrstilo 9 delavnic, osrednja tema vseh pa je bilo beleženje in prikazovanje kompetenc, veščin, znanj in izkušenj, ki jih mladi pridobijo z delovanjem na študentskem klubu in na Zvezi ŠKIS:

 

BAZEN TRENERJEV ZVEZE ŠKIS

Posamezniki, ki opravijo Trening za trenerje Zveze ŠKIS, postanejo del bazena trenerjev Zveze ŠKIS. Trudimo se, da gradimo raznolik kader trenerjev, ki bodo v čim večji meri zadovoljevali potrebe klubov, jim bili na voljo s pridobljenim znanjem in izkušnjami ter jih izpopolnjevali in nadgrajevali. Bazen trenerjev trenutno vključuje 35 mladih trenerjev iz 19 različnih študentskih klubov.

 

TRENING ZA NOVE TRENERJE ZVEZE ŠKIS

Trening za trenerje je namenjen predvsem starejšim in bivšim aktivistom, ki bi radi znanje, ki so ga pridobili z delovanjem na klubu, delili. Aktivisti, ki se udeležijo treninga za trenerje, pridobijo kompetence za podajanje znanja in izvajanje samostojnih delavnic, ki jih potem tudi izvajajo na izobraževanjih Zveze ŠKIS. Trenerji z opravljenim treningom za trenerje tvorijo Bazen trenerjev Zveze ŠKIS.

V letu 2017 je Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS izvedel že četrti trening za trenerje, ki je tokrat potekal v Krškem, trening pa je uspešno opravilo 8 novih trenerjev.

 

OSTALI PROJEKTI ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS je klubom vedno na voljo za izvajanje delavnic in predavanj, vsebinsko organizacijo in izvajanje vsebin na delovnih vikendih ali klubskih izobraževanjih. Člani odbora smo klubom na voljo tudi za pomoč in svetovanje glede delovanja na študentskem klubu. V namen pomoči smo izdali Škisopedijo, v kateri so zbrani vsi pomembnejši dokumenti za nemoteno delovanje na študentskem klubu, vsebuje pa tudi sistematizacijo dela na klubu in Zvezi ŠKIS.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS