Izobraževanje o namenski porabi sredstev za klubske aktiviste

Zveza ŠKIS v torek, 20. novembra, sredo, 21. novembra in četrtek, 22. novembra, organizira izobraževanja o namenski porabi sredstev. Klube (predvsem predsednike in blagajnike) pozivamo, da se izobraževanja udeležijo zaradi resnosti prehoda na nov Pravilnik o namenski porabi sredstev in na pomen, ki ga ta ima za njih.

Neupoštevanje novega Pravilnika o namenski porabi sredstev lahko pripelje do celotne izgube finančnih sredstev kluba v letu 2013!

Na izobraževanju se bomo osredotočali na vsebinska vprašanja, ki bodo povezana s prilagajanjem na predmetni pravilnik. Izogibali se bomo vprašanjem o sestavi pravilnika in o ustreznosti določb. O slednjih dveh je bilo dovolj časa medtem, ko se je pravilnik pripravljal in ko se je sprejemal.

Predavanja bodo potekala po sledečih terminih:

* 20. november ob 17. uri na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 19

* 21. november ob 17. uri na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 2

* 22. november ob 18. uri v Mariboru na Filozofski fakulteti v predavalnici 1.5/

FF

 

Klubi se lahko prijavijo na eno izmed zgoraj naštetih predavanj do 16.

novembra na povezavi https://bit.ly/RFzFnE.

Število udeležencev na posamezno izobraževanje je omejeno, zato pohitite s

prijavo!

 

PROGRAM:

1. predstavitev osnovnih pojmov, ki se navezujejo na namensko in

gospodarno porabo sredstev

2. predstavitev pravilnika o namenski in gospodarni porabi sredstev

3. podrobna predstavitev:

– priprave letnega finančnega načrta z delitvijo na fiksni in variabilni del ter

pojasnitev odnosa med fiksnim in variabilnim delom

– ravnanje v primeru presežkov sredstev ob koncu leta

– kontni plan.

4. razno

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS