Januar 2022: Bo epidemija spet zapletla izpitno obdobje?

Na Univerzi v Ljubljani je prorektorica za študijske zadeve vodstvom fakultet 6. januarja poslala sporočilo s priporočili za izvedbo izpitov v letošnjem zimskem izpitnem obdobju. Številke okužb namreč neusmiljeno rastejo, in čeprav nam je do konca zimskega semestra uspelo prijadrati brez zaprtja visokošolskih zavodov, leži pred nami še en izziv: izpitno obdobje.

 

Bodo izpiti torej na daljavo ali v živo? Bodo študentje v karanteni izgubili izpitne roke? Bo tistim, ki so določene predmete nameravali opravljati junija težje, saj bo takrat izpitni protokol drugačen? Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat pravi takole:

 

»Naše priporočilo po posvetu s strokovno skupino za Covid-19 je, da se izpiti izvajajo po ustaljenem redu v živo, če pa bi takšna izvedba predstavljala večje tveganje (npr. večje število prijavljenih od običajnega števila študentov pri predavanjih), pa lahko tudi na daljavo. Za določen izpitni rok se določi bodisi izvedba na daljavo bodisi izvedba v živo za vse – odsvetujemo hibridno izvajanje. Za izpit na daljavo se lahko odločite tudi, če je večje število prijavljenih v karanteni. V tem primeru predlagamo, da prijavljeni k izpitu predložijo dokazilo o napotilu v karanteno.«

 

Posamezne članice Univerze v Ljubljani so se na situacijo ažurno odzvale, tako da so objavile ali študentom prek referatov poslale protokole izvajanja preverjanja in ocenjevanja znanja. Filozofska fakulteta, znana po svojem uvidevnem odnosu do študentov, je tako med drugim sporočila:

 

»Študentke in študenti ki se izpita ne morejo udeležiti zaradi odrejene karantene ali izolacije (obolelosti s COVID-19), to sporočijo izvajalcu oziroma izvajalki. Za takšne primere bodo izvajalci in izvajalke razpisali dodatni izpitni rok (izredni, individualni, …), predvidoma v marcu. […] Način izvedbe naj bo enak na vseh izpitnih rokih (npr. na vseh rokih pisni oziroma ustni), izpit pa se lahko izvaja bodisi v živo bodisi na daljavo.«

 

Ostaja pa vprašanje: bodo vse ljubljanske fakultete tako prijazne? Pa drugi dve slovenski javni univerzi? V teh časih je težko kaj z gotovostjo reči, toda pri kakršnih koli zapletih glede izpitov svetujemo, da se študentje obrnete na svoje predstavnike v Študentskih svetih fakultet, na prodekane študente, navsezadnje pa tudi na Zvezo ŠKIS, ki ima za študijsko problematiko poseben odbor, ta odbor pa vodi Študentsko svetovalnico, na katero se lahko vedno obrnete z vprašanji.

 

 

Uspešno opravljanje izpitov vam želi

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

 

Glej tudi: https://www.studentska-org.si/javni-poziv-k-prilagoditvi-opravljanja-izpitnih-obveznosti/.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS