Javni potniški protest

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) znova poziva predsednico vlade mag. Alenko Bratušek, da naj drži dano besedo in takoj zagotovi manjkajoča sredstva v višini 13 milijonov evrov, ki so potrebna za nemoteno izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov do konca letošnjega leta. Gre za grobo kršitev priborjene pravice mladih in njihovih družin do subvencioniranega prevoza, zato smo v ŠOS in DOS pripravljeni te pravice z vsemi možnimi sredstvi in pritiski tudi braniti.

Ker do danes, kljub javnim zagotovilom Vlade RS ni zagotovljenih sredstev do konca leta smo se na ŠOS in DOS odločili, da protestiramo proti takšnemu odnosu do mladih. S protestom, ki bo v torek 3. junija 2014 želimo jasno pokazati nestrinjanje s takšnim ravnanjem, predvsem pa želimo s podporo mladih doseči, da nam trenutna odhajajoča politična elita zagotovi potrebna sredstva za subvencioniran prevoz do konca leta 2014, ne le za meseca maj in junij. Nesprejemljivo je, da bodo starši morali plačevati tudi po 100 EUR na mesec več, da se bodo njihovi otroci sploh lahko pripeljali do šole!

Ne moremo sprejeti parcialnih rešitev, s katerimi si politika kupuje politični mir pred parlamentarnimi volitvami. Medtem ko bomo poslušali prazne besede v sklopu volilne kampanije pa bomo mladi postali kolateralna škoda, ki bo plačevala za njihove napake. Ne bomo se sprijaznili z gasilskimi ukrepi, ki gasijo le nesposobnost Vlade in nikakor ne problemov mladih.

S podpisom pogodb med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter izvajalci cestnega in železniškega prometa se je sicer sprostila prodaja vozovnic za dijake in študente, kar v ŠOS in DOS pozdravljamo. Pa vendar takšna delna odločitev, ki ureja le akuten problem za tekoči in naslednji mesec, ni pravzaprav nobena rešitev. Ves čas smo odločno opozarjali, da zagotovitev finančnih sredstev za subvencioniran prevoz dijakov in študentov ne sodi samo pod tekoče posle vlade, ampak je tudi priborjena pravica mladih, ki te subvencije koristimo. Za odvzem teh pravic s strani vlade pa ni nobene racionalne in legitimne podlage.

Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: “V ŠOS smo ves čas poudarjali, da so protesti legitimno, a zadnje sredstvo za dosego pravic mladih, torej ko so izčrpane res že vse možnosti za  dialog ter nujne rešitve. Od besed politikov bomo (na)stradali mladi.  Zato je prav, da naše pravice branimo in tudi zagovarjamo sami. Vsi za vse!«

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS