Javno povabilo posameznikom in nevladnim organizacijam s področja mladinskega sektorja k predlaganju kandidatov za članice in člane Sveta za mlade

Urad za mladino Mestne uprave Mestne občine Ljubljana vabi posameznike, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju mladinskega sektorja in ki imajo sedež na območju MOL, da predlagajo štiri člane Sveta za mlade. Rok za prijavo je 16. februar 2016.

Svet za mlade je skladno s cilji Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025 posvetovalno telo župana. Člane sveta bo imenoval župan, g. Zoran Janković.

Svet za mlade bo izvajal naslednje naloge:
‐ spremljal bo uresničevanje ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;
‐ dajal bo mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;
‐ dajal bo mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;
‐ opozarjal bo na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in dajal pobude za njeno razreševanje;
‐ obravnaval bo pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredelil;
‐ izvajal bo druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

 

Rok za zbiranje predlogov je 16. februar 2016.

Več informacij in celotno besedilo razpisa je na voljo tukaj.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS