Je podaljševanje rokov za izpolnjevanje pogojev za akreditacije visokošolskih zavodov res protikrizni ukrep

Predlog novega interventnega zakona za blažitev posledic drugega vala epidemije (v nadaljevanju PKP6) na področju visokega šolstva med drugim ureja tudi pogoje za pridobivanje akreditacij visokošolskih zavodov. Na podlagi spornega 57. člena PKP6, ki spreminja 38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K), bi pogoje za ustanovitev visokošolskega zavoda preverjali šele pri drugem naslednjem podaljšanju akreditacije, ne že pri prvem.

 

 

 

Izpolnjevanje pogojev za akreditacijo visokošolskih zavodov na podlagi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov presoja Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS). Poglavitni cilj preverjanj je doseganje in vzdrževanje ustreznih standardov kakovosti ter spodbujanje izboljševanja kakovosti visokega šolstva. S podaljševanjem rokov se tega cilja ne zasleduje, ravno nasprotno, gre za zniževanje standardov kakovosti v visokem šolstvu, kar je (kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram) nedopustno.

 

 

 

Hkrati podaljševanje zgoraj omenjenih rokov pomeni prikrito favoriziranje zasebnih visokošolskih zavodov. Le-ti imajo običajno večje težave z izpolnjevanjem zakonsko določenih pogojev, ki so se zaostrili z novelo ZViS iz leta 2016. Ta je določila tudi, da je treba izpolnjevanje novih pogojev preveriti pri prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Namen sprememb je bil zlasti izboljšati kakovost delovanja visokošolskih zavodov in raven financiranja. Zdi se, da je sporni 57. člen tako pisan na roko zasebnim zavodom, saj se jim daje dodatni čas za izpolnitev zakonskih pogojev za podaljšanje akreditacije.

 

 

 

Namen interventnih zakonov je začasno in hitro urejanje težav, ki bi nenaslovljene lahko povzročile večjo in težko popravljivo škodo. Težko je reči, da s podaljševanjem rokov za izpolnjevanje pogojev za akreditacije vlada preprečuje nepopravljivo škodo na področju visokega šolstva. Pogoji so postavljeni za zagotavljanje določene kvalitete visokega šolstva in kljub epidemiološki krizi je nujno, da se kakovost šolstva ne znižuje. Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS se zato pridružuje mnenju rektorske konference in Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, da urejanje tega vprašanja ne sodi v interventni zakon, ter poziva k umiku spornega člena iz PKP6.

 

 

 

 

 

Odbor za šolstvo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS