Kandidacijski postopek za organe Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS – razpis

Na podlagi 65. člena Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije, 43. člena Poslovnika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, 8. in 10. člena Volilnega pravilnika Zveze študentskih klubov Slovenije in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in sklepa Glavnega odbora Zveze študentskih klubov Slovenije in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnost, z 13. Korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, izvedena dne 9. 11. 2014, razpisujem kandidacijski postopek za funkcije v organih Zveze študentskih klub Slovenije in funkcije v organih Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 30. 11. 2014 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 30. 11. 2014). Ker je to nedelja, se lahko ravnate po ZUPu, kar pomeni, da je zadnji dan odpošiljanja 1. 12. 2014 in sicer na naslov: Zveza ŠKIS, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, s pripisom za Nadzorno komisijo – ne odpiraj.

Kandidatura mora, ob navedbi funkcije za katero se kandidira, vsebovati: 
– ime in priimek, 
– rojstne podatke, 
– naslov stalnega prebivališča, 
– telefonsko številko, 
– letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
– sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga, 
– podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov, 
– vizijo delovanja in življenjepis, 
– lastnoročni podpis kandidata.

Zveza ŠKIS in Svet ŠOLS razpisujeta mesta za naslednje funkcije: 
1. Predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Za Predsednika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS lahko kandidira tisti, ki: 
– ima status študenta za tekoče študijsko leto, 
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka, 

2. Glavni odbor Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: 
a. Administrator, 
b. Blagajnik, 
c. 7 članov Glavnega odbora: 
i. Vodja Odbora za socialo in zdravstvo, 
ii. Vodja Odbora za visoko šolstvo, 
iii. Vodja Mednarodnega odbora, 
iv. Vodja Odbora za dijake, 
v. Vodja Odbora za izobraževanje, 
vi. Predsednik Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS 
vii. Predsednik Varnostnega sveta

3. Varnostni svet Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: 
a. Vodja Primorske regije 
b. Vodja Dolenjske regije 
c. Vodja Gorenjske regije 
d. Vodja Osrednje regije 
e. Vodja 03 regije 
f. Vodja 02 regije

Za člana VS lahko kandidira tisti, ki: 
– ima status študenta za tekoče študijsko leto, 
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka. 
– 
4. Nadzorna komisija Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (5 mest)

Za člana Nadzorne komisije lahko kandidira tisti, ki:
– ima status študenta za tekoče študijsko leto, 
– ni član nobenega izvršilnega odbora političnih strank ali njenih podmladkov

Opis nalog za posamezno funkcijo najdete v Temeljnem aktu Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Poslovniku Sveta ŠOLS, Pravilniku o delovanju Glavnega odbora Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Pravilniku o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, Pravilniku o delovanju Varnostnega sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in Pravilniku o delitvi sredstev ŠOLS.

Vse pravilnike lahko najdete na spletni povezavi Zveze ŠKIS (https://skis-zveza.si/).

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS