Analiza_dijaAAkih_sekcij_2016.pdf Dijaski_Informator_2015.pdf Dijaski_informator_2016_1.pdf Dopis_Dan_dijakov.pdf Dopis_DijaAAka_AZkisova_akademija.pdf Dopis_Haiku_2014.pdf Dopis_Haiku_2016.pdf koncno_porocilo_dijaski_razpis_2017_1.docx merila_ocenjevanje_vrednotenje_dijaski_projekt_2015_16.docx_2.pdf prijavni_obrazec_dijaski_razpis_2017_1.doc razpis_dijaski_projekt_2016_17.docx razpis_dijaski_projekt_2016_17_1.pdf Smerokaz_2014.pdf Smerokaz2015.pdf...

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS je leta 2013 za študentske klube pripravil priročnik za delovanje...

Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2016_1.pdf Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2017_1.pdf navodila_o_izvajanju_posredovanja_informacij_javnega_znacaja_2016_1.pdf Tockovnik_kakovosti_delovanja_klubov_1.xlsx Kriteriji_kakovosti_delovanja_klubov_2018_1.pdf...

Kandidatura_obrazec_svetnik_SOLS_1.pdf Obrazec_izvoljenega_svetnika_Svet_SOLS_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_SOLS_2015_cistopis_1.pdf pravilnik_o_delitvi_sredstev_SOLS_cistopis_2016_1.pdf Volilni_pravilnik_za_volitve_svetnikov_Sveta_SOLS_2015_cistopis_1.pdf...

Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2015_1_1.pdf Obrazec_izvoljenega_svetnika_Svet_Zveze_SKIS_1_1.pdf Poslovnik_GO_cistopis_1.pdf Poslovnik_OI_cistopis_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1_1.pdf Poslovnik_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1_1_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_NK_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_operativnega_dela_SKIS_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_delovanju_VS_cistopis_1.pdf Pravilnik_o_financnem_poslovanju_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Temeljni_akt_Zveze_SKIS_2016_cistopis_1.pdf Volilni_pravilnik_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Volilni_pravilnik_za_volitve_svetnikov_Sveta_Zveze_SKIS_2015_cistopis_1.pdf Pravilnik...

1. redna seja VS (25.11.2015) 1. korespondenčna seja VS (7.12.2015) 4. redna seja VS (25.1.2016) 5. redna seja...

Mandat 2018/2019: zapisnik_5_redna_seja_NK_sklepi zapisnik_4_redna_seja_NK_sklepi zapisnik_3_redna_seja_NK_sklepi zapisnik_2_redna_seja_NK_sklepi zapisnik_1_redna_seja_NK_sklepi zapisnik_konstitutivna_seja_NK_SKIS_sklepi 1. redna seja NK 2. redna seja NK 3. redna seja NK 4. redna seja NK 5. redna...

Mandat 2018/19: SKIS_Zapisnik_15_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_14_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_13_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_12_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_11_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_10_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_9_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_8_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_7_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_6_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_5_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_4_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_3_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_2_seja_Operative_2018_19_sklepi SKIS_Zapisnik_1_seja_Operative_2018_19_sklepi Pretekli mandati: 11. redna seja UO operativnega dela (1.3.2016) 4. redna seja UO operativnega dela (17.12.2015) 5....

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS