Minuli konec tedna so bile odigrane prve tekme v Škis golu in Škis košu, in sicer sta regijska turnirja v Škis košu potekala v Velenju in Krškem, prvi regijski turnir v Škis golu pa je tokrat potekal v Železnikih.

RAZPIS ZA DODELITEV Leonardo da Vinci dotacij za poklicno usposabljanje diplomantov/ magistrov Univerze v Ljubljani v tujini v okviru projekta Leonardo da Vinci mobilnosti '' Learning 2 fly '' za študijsko leto 2012/2013

Karierni centri Univerze v Ljubljani pričenjamo s ciklom brezplačnih delavnic, namenjenih študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki jih organiziramo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Potekale bodo na različnih lokacijah po posameznih fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani in v obdobju do konca maja 2013 se jih bo s ponovitvami zvrstilo več kot sto. Vsebinsko so delavnice zelo raznolike in so namenjene tako osebnosti rasti posameznika, dopolnjevanju različnih funkcionalnih znanj kot  pridobivanju različnih spretnosti in veščin, s katerimi si na prehodu iz izobraževanja na trg dela posameznik povečuje svojo zaposljivost.

Orodje e-Študentskega Servisa »Moje izkušnje« za beleženje izkušenj, pridobljenih preko dela študentov s strani Evrope priznano kot najboljši primer beleženja pridobljenih kompetenc iz dela. Belgijsko ministrstvo po zgledu Mojih izkušenj razvija podoben sistem.

Izšla je februarska številka mesečnika 360°, ki ga je Študentska organizacija Slovenije namenila informativnim dnem, ko bodo fakultete odprle svoja vrata in bodoče študente na različne načine poskušale prepričati, da so programi, ki jih ponujajo, najboljši in najbolj primerni za njih.

Zveza ŠKIS v okviru projekta Škisova akademija tokrat že drugič pripravlja strukturirano in poglobljeno izobraževanje klubskih aktivistov, in sicer od 2. do 3. marca 2013 v Rušah pri Mariboru. Vsebine petih delavnic so bile pripravljene na podlagi analize anketnega vprašalnika, kjer so študentski klubi izrazili želje po pridobivanju specifičnega znanja za uspešno in učinkovito delovanje v okviru študentskih klubov.

Vabljeni na lokalno srečanje Mladi o okolju v Zagorje ob Savi, Postojno, Radlje ob Dravi in Maribor

V petek, 15., in v soboto, 16. 2. 2013, bodo potekali informativni dnevi za bodoče maturante. Študentski klubi tudi letos pripravljajo pester nabor projektov, kjer želimo študentje svojim mlajšim kolegom ponuditi čim širši nabor informacij v povezavi s študijem.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS