Prvo leto izvajanja programa Jamstvo za mlade se je zaključilo in Zavod RS za zaposlovanje je objavil prve rezultate. Kljub spodbudnim rezultatom ter izvajanju nekaterih ukrepov v smeri zmanjšanja brezposelnosti se je situacija za številne mlade poslabšala. Število mladih iskalcev zaposlitve je od marca 2013, ko se je program začel izvajati, naraslo. Na Zvezi ŠKIS rešitev vidimo v operacionaliziranju ukrepov, ki bodo stalni in efektivni. Poudarjamo tudi, da je pri izboljšanju ukrepov pomembno sodelovanje z relevantnimi mladinskimi organizacijami.

6. julij je svetovni dan zoonoz. Je dan, ki vsako leto poudarja in spominja na problem zoonoz ter ozavešča ljudi o pravilnem ravnanju v izogib tovrstni bolezni. 

26. junij - Urad Združenih narodov za droge in kriminal je 26. junij razglasil za mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987, ko so ZN sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju osveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij in Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij RS je objavil obvestilo, da bo javni razpis oziroma poziv za Zoisove štipendije za študijsko leto 2014/2015, objavil v mesecu juniju. Razpis bo namenjen tistim, ki do sedaj Zoisove štipendije še niso prejemali ter tistim, ki so Zoisovo štipendijo prejemali v srednji šoli ali na 1. bolonjski stopnji študija, vendar sedaj prehajajo na višjo/visoko šolo oziroma na 2. bolonjsko stopnjo. Za te študente in dijake se bo uporabljal novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ter nov Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

15. maj - Danes obeležujemo mednarodni dan družine, kar nam daje odlično priložnost, da javnost opozorimo na pomen in vlogo družin. Na Zvezi ŠKIS se še posebej zavedamo pomena študentskih družin, ki pa so glede na status upravičene do nekaterih pravic, katere jim vsaj delno olajšujejo prepletanje študentskega in starševskega življenja.

Študenti nadaljujemo z vsako leto bolj uspešno dobrodelno akcijo darovanja krvi, ki poteka pod sloganom Častim pol litra! Kri bo možno darovati med 14. in 18. aprilom po več krajih po Sloveniji. Krvodajalsko akcijo organizira Študentska organizacija Slovenije skupaj s študentskimi organizacijami univerz v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in Zvezo Študentskih klubov Slovenije (ŠOU v Lj, ŠOUM, ŠOUP in Zvezo ŠKIS) in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ter Zavodom RS za transfuzijsko medicino.

Vsako leto v prvem tednu marca po celotni Sloveniji poteka teden boja proti raku, ki ga organizira Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana. Letošnje leto poteka pod sloganom 'Raka je mogoče uspešno preprečevati le s sodelovanjem države', s katerim opozarjajo na odgovornost države ne le pri organizaciji zdravstvenega varstva in zdravljenja bolnikov z rakom, pač pa tudi v preventivi raka in pri krepitvi zdravja prebivalstva.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS