Subvencionirano bivanje študentov je že vrsto let neurejeno. Vsak študent lahko zaprosi za subvencionirano bivanje v javnem študentskem domu, zasebnem študentskem domu ali bivanje pri zasebniku. Zveza ŠKIS meni, da se največje težave subvencioniranega bivanja pojavljajo ravno pri t. i. zasebnikih s subvencijo.

Statistični urad Republike Slovenije je v začetku meseca marca objavil novico o višanju gospodarske rasti v Sloveniji. Rast gospodarstva pa poleg novih priložnosti prinaša tudi obveznosti za državo. Na Zvezi ŠKIS vlado pozivajo k zagotovitvi sredstev v proračunu za uveljavljanje socialnih pravic, saj so bila za leto 2015 nerazumno zmanjšana glede na preteklo porabo. Ne glede na to, pa bo sredstva potrebno zagotoviti, saj socialno šibkim pripadajo po zakonskih predpisih.

Poleg programa Evropske unije za izmenjavo študentov Erasmus+, regionalno orientiranega programa CEEPUS in ostalih štipendijskih shem, imajo slovenski študentje možnosti študijske izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov in možnost pridobitve štipendije preko razpisov tujih institucij.

Prvo leto izvajanja programa Jamstvo za mlade se je zaključilo in Zavod RS za zaposlovanje je objavil prve rezultate. Kljub spodbudnim rezultatom ter izvajanju nekaterih ukrepov v smeri zmanjšanja brezposelnosti se je situacija za številne mlade poslabšala. Število mladih iskalcev zaposlitve je od marca 2013, ko se je program začel izvajati, naraslo. Na Zvezi ŠKIS rešitev vidimo v operacionaliziranju ukrepov, ki bodo stalni in efektivni. Poudarjamo tudi, da je pri izboljšanju ukrepov pomembno sodelovanje z relevantnimi mladinskimi organizacijami.

6. julij je svetovni dan zoonoz. Je dan, ki vsako leto poudarja in spominja na problem zoonoz ter ozavešča ljudi o pravilnem ravnanju v izogib tovrstni bolezni. 

26. junij - Urad Združenih narodov za droge in kriminal je 26. junij razglasil za mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987, ko so ZN sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju osveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij in Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS