Letošnje poletje bomo na Mednarodnem odboru Zveze ŠKIS zaključili v slogu medkulturnega razumevanja in učenja o razlikah in podobnostih med različnimi kulturami. Med 24. in 26. avgustom 2014 vas vabimo na tridnevni projekt Better Together (Skupaj boljši), ki se bo odvijal v hostlu Celica.

6. julij je svetovni dan zoonoz. Je dan, ki vsako leto poudarja in spominja na problem zoonoz ter ozavešča ljudi o pravilnem ravnanju v izogib tovrstni bolezni. 

26. junij - Urad Združenih narodov za droge in kriminal je 26. junij razglasil za mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987, ko so ZN sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju osveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij in Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij RS je objavil obvestilo, da bo javni razpis oziroma poziv za Zoisove štipendije za študijsko leto 2014/2015, objavil v mesecu juniju. Razpis bo namenjen tistim, ki do sedaj Zoisove štipendije še niso prejemali ter tistim, ki so Zoisovo štipendijo prejemali v srednji šoli ali na 1. bolonjski stopnji študija, vendar sedaj prehajajo na višjo/visoko šolo oziroma na 2. bolonjsko stopnjo. Za te študente in dijake se bo uporabljal novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ter nov Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Študentska organizacija Slovenije je lansko leto anketirala študente visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol za potrebe pridobivanja podatkov v okviru evropske raziskave Eurostudent, katere glavni namen je zbrati podatke o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti.

Zveza ŠKIS je prejela priznanje Mreže izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije (MINVOS) in pridobila naziv AMBASADOR ZNANJA MIQ 2013. Nagrada je potrditev strukturiranega in kakovostno zastavljenega sistema izobraževanja, ki predstavlja ključno poslanstvo organizacije.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS