Zveza ŠKIS

Zveza ŠKIS je povezovalni člen med študentskimi klubi ter skupaj z njimi ustvarja močno študentsko skupnost na lokalni in nacionalni ravni. Klube podpira, jim pomaga pri prenosu znanja, predstavlja skupne interese ter spodbuja njihov napredek in razvoj.

skis-logo
novice page

Vizija

Do leta 2025 bomo postali Zveza, ki bo s svojim delovanjem vzor in ponos študentskim klubom. S kvalitetnim prenosom znanja bomo opolnomočili študentske klube in jih spodbujali h kakovostnejšemu delovanju na lokalni ravni. Glede na potrebe in želje klubov bomo postavili najučinkovitejši sistem komunikacije med Zvezo in študentskimi klubi ter s tem vzpostavili skupnost, ki bo spodbujala napredek, razvoj ter utrdila pripadnost Zvezi ŠKIS. Poleg tega bomo predstavniki in predstavnice Zveze ŠKIS skupaj s študentskimi klubi postali enakopravni deležniki pri vseh vprašanjih, ki se tičejo študentov v Republiki Sloveniji.

58
klubov
30
let delovanja
120+
projektov

Študentska problematika

Z upoštevanjem postavljenih vrednot in regulacije delovanja odborov ter sprejemanjem odgovornosti za dejanja bo Zveza postala pomemben in enakovreden deležnik pri pogajanjih z vlado o aktualni študentski problematiki.

Povezovanje in sodelovanje

Preko organizacije skupnih projektov, udeležbe aktivistov Zveze na klubskih projektih ter kakovostne komunikacije med Zvezo, pri kateri bodo imeli pomembno vlogo člani Varnostnega sveta, bomo vzpostavili večji in bolj pristen stik s klubi ter hkrati večjo povezanost in zavedanje o pomembnosti medsebojnega sodelovanja.

Zaupanje in podpora

Klubi bodo Zvezo dojemali kot zaupnico in podporo pri njihovem delovanju.

Prenos znanja

S Škisovimi akademijami, prilagojenimi potrebam ter interesom klubov in aktivistov Zveze, bomo na podlagi vnaprej pripravljene analize potreb, želja in pričakovanj skrbeli za kontinuiran prenos znanja na mlajše in nove kadre ter nadgrajevali sistemizacijo dela in pridobljenih kompetenc tako na Zvezi kot na klubih.

back-to-top
loader