Klub idrijskih študentov

 

 

Upravna enota Idrija – 983 študentov

Občine: Idrija, Cerkno
Klub idrijskih študentov je neprofitno združenje študentov in študentk, dijakinj in dijakov, ki deluje z namenom povezovanja na področjih izobraževanja, kulture, športa in razvoja. Klub na lokalni ravni nudi članske ugodnosti in sodelovanje v klubskih aktivnostih. S svojim delovanjem se KIŠ redno udejstvuje v lokalni skupnosti in pripomore k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o tematikah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti. Hkrati želi klub s svojim delovanjem v predalpskem mestecu z bogato kulturno in naravno dediščino na eni strani ter cvetočim gospodarskim sektorjem na drugi strani prebuditi ustvarjalno in kulturno žilico svojih članov in članic, jih pritegniti k športnemu udejstvovanju in z atraktivnimi prireditvami popestriti njihov prosti čas.
S svojim prispevkom jim pomaga pri izobraževanju v kraju samem v študijskih središčih ter pri neformalnem izobraževanju, h kateremu prispeva s pripravo okroglih miz, kulturnih prireditev in tečajev. Poleg tega se klub zaveda študentske problematike, z zaskrbljenostjo zre v prihodnost in reforme in se skuša s svojim delovanjem vključiti tudi v delovanje lokalne skupnosti in pripomoči k aktivni udeležbi mladih pri odločanju o zadevah, ki se neposredno tičejo njihove lastne prihodnosti.
Ponašajo se s klubom Swenak, ki obstaja že od leta 1997. V njem so gostili kar nekaj znanih in malce manj znanih skupin in izvajalcev. V njem pa svoj prostor najdejo tudi mladi glasbeni izvajalci iz Idrije, katerim nudimo prostor za vaje in tehnično podporo. Velik pomen pripisujemo tudi predstavitvi še ne uveljavljenih glasbenih skupin iz Idrije in širše okolice, zato naš oder večkrat zasedejo tudi mlade dijaški in študentski bandi.
Predvsem v poletnih mesecih pa naše glave in idrijske prireditvene prostore zavzame festival Čipkarija, ki predstavlja »mladinsko alternativo« sicer zelo znanemu Festivalu Idrijske čipke. Tekom Čipkarije se zvrstijo športne prireditve, okrogle mize, filmske projekcije, ustvarjalne delavnice in glasbeni večeri.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS