Klub ptujskih študentov

 

Upravna enota Ptuj – 3338 študentov

Občine: Mestna občina Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Videm pri Ptuju, Zavrč, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Cirkulane

Klub ptujskih študentov tvorijo študentke in študenti, združeni v prostovoljni, samostojni, nepridobitni organizaciji, ki deluje na območju Upravne enote Ptuj. Član Kluba ptujskih študentov lahko postane vsak študent, ki ima stalno prebivališče v Upravni enoti Ptuj in v tekočem študijskem letu status študenta. Klub v letu 2012 združuje preko 700 članic in članov. V okviru kluba deluje tudi dijaška sekcija, ki združuje vse dijake ptujskih srednjih šol in šteje preko 300 članic ter članov.

Poslanstvo kluba temelji na ustvarjanju ustreznih okoliščin, ki omogočajo in spodbujajo aktivnost študentov v Upravni enoti Ptuj in širše. Tako poskušajo povečati kakovost svojega obštudijskega življenja, svoje možnosti izbire, ter družbeno moč in vpliv. Organizirajo in pomagajo pri organizaciji obštudijskih dejavnosti oz. projektov s področja izobraževanja, kulture, rekreacije, razvedrila in humanitarnega delovanja. Njihove osnovne vrednote so ustvarjalnost, znanje, kritičnost ter prožnost mišljenja in delovanja, iniciativnost, aktivna udeležba, sodelovanje, kakovostna komunikacija in spoštovanje človekovih pravic.

Ptujskim študentom klub danes omogoča neodvisno načrtovanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti ter pestro in smiselno preživljanje prostega časa na področju dopolnilnega izobraževanja, kulture, športa in rekreacije, zabave in civilno-družbeno usmerjenih dejavnosti. Zraven tega študentom iz UO Ptuj nudi številne popuste za storitve in nakupe, izlete in druženja, socialno ogroženim študentom finančno pomoč pri študiju, predvsem pa tradicionalne projekte vseh nas: Kurentanc, Bazeni energije, TerasaFest, Vino ni voda, Futer à la carte, Humanistična ofenziva, Kresovanje in druge. Vse ideje in cilje realizirajo skozi projekte, ki se financirajo od dajatev dela preko študentskih servisov, najlepše pri tem pa je, da lahko prav vsak študent, ki je njihov član, klubu prijavi idejo in izpelje projekt.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS