Klub študentov šmarske regije in Obsotelja

 

Upravna enota Šmarje pri Jelšah – 1624 študentov

Občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja deluje že od leta 1997 in skrbi za študente iz celotne UE iz Šmarja pri Jelšah, se pravi pokriva občino Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. V začetku je bila njegova dejavnost usmerjena predvsem v sodelovanje pri projektih, povezanih s prireditvami v Rogaški Slatini, Šmarju, Rogatcu in okolici. Nato je klub pričel sodelovati z Zvezo ŠKIS, študentsko organizacijo Slovenije in drugimi organizacijami, ki delujejo na tem območju.  ŠKIS je krovna organizacija vseh študentov, ki se šolajo v Sloveniji in skrbi za zastopanje interesov vseh študentov predvsem v odnosu do države. Klub vzpodbuja mladinsko delovanje na Kozjanskem in Obsoteljem, s športnimi aktivnostmi, kulturnim udejstvovanjem, izobraževalnimi vsebinami, jezikovnimi tečaji, poleg tega pa svojim članom nudi številne ugodnosti, s katerimi si lahko dvignejo kvaliteto svojega študentskega življenja.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS