Kmalu bo odpeljal zadnji vlak za predbolonjsko diplomo

S študijskim letom 2016/17 bodo ukinjeni vsi ‘stari’ predbolonjski visokošolski dodiplomski programi. Študenti starih programov, ki v letošnjem študijskem letu ne bodo uspeli zaključiti študija, se bodo morali, če bodo želeli s študijem nadaljevati, prepisati na bolonjske programe, zaradi česar bodo izgubili eno stopnjo izobrazbe. Predbolonjska diploma namreč prinese VII. stopnjo izobrazbe, bolonjska diploma pa doseže ‘le’ stopnjo VI/2. Po bolonjski prenovi je za doseženo VII. stopnjo potrebno opraviti še magisterij stroke.

Predbolonjske študente je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že konec meseca aprila pozvalo, naj pravočasno uredijo vse potrebno za zaključek študija, saj po 30. septembru 2016 ne bo več možno opravljati starih študijskih obveznosti. Rok ukinitve starih programov velja za vse, brez izjeme.

Celotna situacija pa ni tako zaostrena, kot se zdi na prvi pogled. Po besedah prorektorja Univerze v Ljubljani Gorana Turka bodo študentom, ki se bodo prepisali na bolonjske programe, že opravljene stare obveznosti, primerljive s tistimi v novem programu, priznane. Prorektor dodaja še, da pričakujejo, da bo večina starih študentov program končala s plačilom šolnine, saj je dodatno leto študija ali ponavljanje letnika že izkoristila, zaradi česar ji dodatno leto ali prepis na drug program po zakonu ne pripadata več.

Na Univerzi v Mariboru pa so zaskrbljeni predvsem zaradi premajhnega števila zainteresiranih študentov za izredni študij. Alenka Ribič z Univerze v Mariboru opozarja: »Tudi če bodo pripravljeni plačati šolnino, te možnosti ne bodo imeli.« Obstaja bojazen, da se izrednega študija zaradi slabega interesa ne bo izvajalo. Na Ministrstvo so že poslali predlog za spremembo zakona, ki bi tudi izrednim študentom omogočila vpis na redni študij. Seveda bi šolnino, ki jo predvideva posamezni visokošolski zavod, plačevali sami.

Univerze ne vodijo evidence o številu študentov, ki bodo s 30. septembrom 2016 izgubili možnosti za dokončanje študija po začetem programu. Študentov seveda ni mogoče prešteti, saj večina nima več statusa, poleg tega pa se glede dokončanja študija odločajo prostovoljno. V Mariboru in Ljubljani bodo poskušali študente k pisanju diplome spodbuditi na različne načine: Mariborčani bodo organizirali serijo dogodkov, na katerih bodo študentom dajali napotke o pisanju diplome, v Ljubljani pa so nekatere fakultete znižale stroške zaključnih nalog.

Predbolonjski študenti imajo torej še dovolj časa, da pošteno zavihajo rokave, se lotijo dela in še pravi čas ujamejo vlak, ki jim bo omogočil doseženo VII. stopnjo izobrazbe, s predbolonjsko diplomo.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

 

Povzeto po: Smajila, B. Predbolonjcem se letos izteka čas za diplomo. Delo (online). Ljubljana, Delo, 28.10.2015. Dostopno preko: https://www.delo.si
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS