Kontakti

Glavni odbor Zveze ŠKIS

predsednik Miha Zupančič  miha.zupancic@skis-zveza.si
podpredsednik Mark Perko mark.perko@skis-zveza.si
administrator Mark Pralica mark.pralica@skis-zveza.si
blagajnik Valentina Vegelj Strašek valentina.strasek@skis-zveza.si
Odbor za socialo in zdravstvo Nika Bukovšek nika.bukovsek@skis-zveza.si
Odbor za visoko šolstvo Mia Hočevar mia.hocevar@skis-zveza.si
Mednarodni odbor Maruša Turnšek marusa.turnsek@skis-zveza.si
Odbor za dijake Kaja Tržan kaja.trzan@skis-zveza.si
Odbor za izobraževanje Nejc Herženjak nejc.herzenjak@skis-zveza.si
Upravni odbor Operativnega dela Maša Androjna masa.androjna@skis-zveza.si 

Upravni odbor Operativnega dela Zveze ŠKIS

predsednica UO Operativnega dela Maša Androjna masa.androjna@skis-zveza.si 
koordinatorka projektov Monika Curk monika.curk@skis-zveza.si 
trženje in marketing Miha Kodrič miha.kodric@skis-zveza.si 
odnosi z javnostmi Klara Šušteršič  klara.sustersic@skis-zveza.si 
fotografinja Tjaša Miketič tjasa.miketic@skis-zveza.si
oblikovalec / fotograf Sara Muzar sara.muzar@skis-zveza.si
oblikovalec / fotograf Kaja Škorjanec kaja.skorjanec@skis-zveza.si

Varnostni svet Zveze ŠKIS

predsednik Varnostnega sveta  Mark Perko mark.perko@skis-zveza.si
vodja 02 regije Grega Donša grega.donsa@skis-zveza.si
vodja 03 regije Vid Stropnik vid.stropnik@skis-zveza.si
vodja gorenjske regije Alen Kočar alen.kocar@skis-zveza.si 
vodja primorske regije Sergej Praček sergej.pracek@skis-zveza.si
vodja dolenjske regije Jan Strajnar jan.strajnar@skis-zveza.si
vodja osrednje regije Mark Dolenšek mark.dolensek@skis-zveza.si 

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS