Mednarodni simpozij: Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja

Avtor: Eva Omerza

Posamezniki in organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z neformalnim izobraževanjem ter izkušnjami, ki jih le-to prinaša, se vedno bolj zavedajo pomena neformalnega izobraževanja. Med tovrstnimi organizacijami je tudi Zveza ŠKIS, ki se je v petek, 18. oktobra, udeležila mednarodnega simpozija, ki je potekal v Državnem zboru.

Neformalno izobraževanje danes v vedno večji meri predstavlja dopolnitev formalnemu izobraževanju in vsem, ki na ta način pridobivamo kompetence je v interesu, da se tovrstna znanja priznajo. Neformalno znanje in izkušnje, ki jih s tem dobimo, pa nam lahko, predvsem mladim, zagotovi konkurenčnost na trgu delovne sile. Priča smo rigidnosti izobraževalnega sistema, ki kot tak ne more posamezniku zagotoviti, da se bo v procesu izobraževanja »opremil« s kompetencami, ki so ključne za njegov osebnostni razvoj ter razvoj kariere. Glavni problem s katerim se soočamo je sistemsko nepriznavanje izkušenj, ki jih v okviru neformalnega izobraževanja pridobimo, problematično je že samo priznavanje neformalnega izobraževanja kot takega. Vedno več mladih je brezposelnih in vedno več jih odhaja v tujino in na tej točki so do zaključka, da je priznavanje neformalnega izobraževanja pomembno, prišli tudi odločevalci. Z letom 2014, ko v veljavo stopa nova finančna perspektiva, bo tako na tem področju sprejet ukrep, ki bo vzpostavil vertikalni sistem priznavanja neformalno pridobljenih kompetenc in bo potekal vzporedno s formalnim sistemom izobraževanja.

Navkljub vsemu pa je želja deležnikov jasna: polje neformalnega izobraževanja in učenja je potrebno sistematizirati in okrepiti. Brez priznavanja neformalnega izobraževanja in izkušenj pa je seveda ta sistem v družbi lahko prezrt. Del priznavanja neformalnega izobraževanja je tudi priznavanje orodij, ki beležijo neformalno pridobljene izkušnje. V Sloveniji že poznamo nekaj takih orodij. Prvi izmed njih je Youthpass, ki je orodje za beleženje neformalno pridobljenih znanj v okviru programa Mladi v akciji in vključuje osem ključnih kompetenc, ki jih priznava tudi Evropska komisija. Drugo orodje za beleženje neformalno pridobljenih izkušenj je Nefiks (neformalni indeks), ki je nastal kot partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh ter Urada RS za mladino, danes pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks. Naslednje orodje, s katerim lahko beležimo neformalno pridobljene izkušnje pa je Moje izkušnje, ki je partnerski projekt med Zavodom Nefiks ter E-študentskim servisom. Zadnje orodje za beleženje pa je Europass, ki je s strani Evropske unije podprt v Programu vseživljenjskega učenja, podprt pa je tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Centra RS za poklicno izobraževanje.

Če tudi imamo v Sloveniji kar nekaj orodij, s katerimi lahko beležimo svoje izkušnje, pa ni zagotovljeno, da nam bo delodajalec le-te priznal. To pa za mlade predstavlja velik problem, še posebej pri iskanju svoje prve zaposlitve. V ta namen je Mladinski svet Slovenije poleti sestavil strokovno skupino za priznavanje neformalnega izobraževanja, del katere je tudi Zveza ŠKIS in v sodelovanju z ostalimi partnerji napisal osnutek resolucije za priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Na mednarodnem simpoziju so lahko udeleženci podali komentarje na osnutek resolucije, ki jo je predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc predala odločevalcem. Sama resolucija predstavlja mejnik v procesu sistemskega priznavanja neformalnega izobraževanja in neformalno pridobljenih izkušenj in vsebuje analizo potreb, opis obstoječega stanja, definicije ključnih pojmov, odnose z deležniki, beleženje, financiranje ter ukrepe na področju priznavanja neformalnega izobraževanja.

Samo dejstvo, da na simpoziju niso bili prisotni le predstavniki iz mladinskega sektorja, temveč tudi predstavniki fakultet, srednjih šol in drugih organizacij, ki se v okviru svojega dela srečujejo z neformalnim izobraževanjem, dokazuje, da je neformalno izobraževanje vedno bolj prepoznano med deležniki, kar bo v prihodnosti odločilno pripomoglo k temu, da s skupnimi močmi naredimo še bolj pomembne korake in dosežemo, da bo neformalno izobraževanje ne samo prepoznano, temveč tudi priznano.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS