mladi2030 Facebook

Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri!

Kampanja mladinske delegatke Slovenije pri Organizaciji združenih narodov

Mladi se dandanes soočajo s številnimi težavami pri doseganju lastne samostojnosti – visoka stopnja brezposelnosti mladih, možnost pridobivanja delovnih izkušenj v času izobraževanja, vprašanje kvalitetnega šolstva, dostop in priznavanje neformalnega izobraževanja in reševanje stanovanjskega vprašanja so samo najbolj pereči in izpostavljeni problemi mladih.

Izredno pomembno je, da smo mladi družbeno aktivni in da izrazimo svoje zahteve in želje po spremembah! Prepričana sem, da mnenje mladih šteje, vendar samo, če ga izrazimo! Kot mladinska delegatka Slovenije pri Organizaciji združenih narodov sem se odločila, da mlade s kampanjo Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri, ki jo pripravljam v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, pozovem k aktivni participaciji.

Želim izvedeti, katere so tiste težave, s katerimi se soočajo. Kje vidijo največje ovire pri doseganju svojih ciljev?

Kje vidijo rešitve za težave, ki se pojavljajo tako v slovenski družbi kot po svetu? Kakšno prihodnost si želijo zase in za svoje vrstnike?

Namen kampanje je k sodelovanju privabiti čim več mladih. Želje, pobude in zahteve mladih pa ne bodo ostale zgolj pri meni. Predala jih bom slovenskim politikom, da bodo razumeli svet mladih in skrb za našo prihodnost.

Da bodo njihove naslednje odločitve temeljile na konkretnih ljudeh in izkušnjah. Predstavila pa jih bom tudi na zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, torej Odboru za socialne, humanitarne in kulturne zadeve ter odposlancu Generalnega sekretarja Združenih narodov za mlade Ahmadu Alhendawiju.

Vse mlade pozivam, da sodelujejo v kampanji Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri in z uporabo hashtaga #mladi2030 sporočijo svoje zahteve za boljšo prihodnost, za prihodnost po meri mladih!

Katja Cimermančič,
mladinska delegatka Slovenije pri OZN

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS