Mladi o okolju

Vabljeni na lokalno srečanje Mladi o okolju v Zagorje ob Savi, Postojno, Radlje ob Dravi in Maribor

Mladi smo prepričani, da je treba hitro in učinkovito ukrepati v smeri izboljšanja stanja na področju varstva in ohranjanja okolja, skladno s smernicami trajnostnega razvoja. Pridruži se nam in izkoristi priložnost za uresničitev idej – da vzniknejo in pričnejo rasti tudi v tvojem okolju!
 
Mladinski svet Slovenije bo v okviru projekta Mladi o okolju ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino izvedel 12 lokalnih srečanj po Sloveniji, kjer se bomo mladi srečali s tistimi, ki odločajo (ki so odgovorni za vprašanja državljanov, tudi nas mladih). Namen srečanj je ustvariti prostor za dialog med mladimi in odločevalci s poudarkom na ustvarjanju skupnih idej in predlogov za izboljšanje vsakdanjega bivanja v posameznih lokalnih skupnosti na področju okolja in zdravega življenjskega sloga mladih.

Termini lokalnih srečanj v februarju 2013:
• Zagorje ob Savi: torek, 19. februarja 2013 ob 17. uri v v Mladinskem centru Zagorje ob Savi (Cesta 9. avgusta 48)
 
• Postojna: sobota, 23. februar 2013 ob 14:30 v Mladinskem centru Postojna (Vilharjeva 14, Postojna)
 
• Radlje ob Dravi: sobota, 23. februar 2013 ob 10. uri v Marenberškem Mladinsko kulturnem centru (Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi)
 
• Maribor: sreda, 27. februar 2013 v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru
INFOPEKA (Ob železnici 16, Maribor)
 
Aktualne novice in fotografije z dogodkov projekta Mladi o okolju bodo sproti objavljali tudi na Facebook spletni strani Strukturirani dialog.
 
Prijave in več informacij na strukturirani.dialog@mss.si. Z veseljem bodo odgovorili na vaša vprašanja!

 

 

»Zasadimo ideje!« sporočajo mladi, ki so v Hiši mladih v Ajdovščini v soboto, 2. februarja 2013 sodelovali na petem lokalnem srečanju projekta Mladi o okolju.
 
Mladinski svet Ajdovščina je združil kreativne mlade in dva predstavnika lokalne oblasti iz Ajdovščine z namenom vzpostavitve dialoga in povezovanja med obema skupinama in pregleda, kakšne so možnosti za uresničitev idej in predlogov mladih glede izboljšanje položaja na področju okolja in trajnostnega razvoja Ajdovščine. Silvana Kodrič, odgovorna za ravnanje z odpadki na Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina in Irena Raspor, vodja oddelka za okolje in prostor na občini Ajdovščina sta bili nad predlogi mladih navdušeni ter jih povabili k nadaljnjem sodelovanju.

Mladi so se okoljske problematike v Ajdovščini lotili celostno. Grafično so predstavili zemljevid ukrepov z mladinskimi infrastrukturnimi točkami, kjer so odločevalcem predlagali možne spremembe in dopolnitve.  Mladi so še posebej opozorili na nekatere izzive, s katerimi se srečujejo vsakodnevno: ureditev kolesarskih poti, postavitev smetnjakov za pasje iztrebke, ureditev Lavričevega trga in mesta Ajdovščina na splošno, da bo za mlade prijaznejše, zamenjava šibke cestne razsvetljave in podobno. Na dogodku Mladi o okolju je bilo z odločevalci dogovorjeno, da jim mladi še v pisni obliki pošljejo predlagane pobude, kar bo prevzel Mladinski svet Ajdovščina.
 
Projekt Mladi o okolju v sodelovanju z mladinskimi organizacijami ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino izvaja Mladinski svet Slovenije. Med novembrom 2012 in aprilom 2013 prireja 12 lokalnih srečanj po celo Sloveniji ter s tem odpira prostor za dialog med mladimi in odločevalci na temo okolja in zdravega življenjskega sloga mladih. Hvala Mladinskemu svetu Velenje, ki je pomagal pri koordinaciji srečanja in vabljenju udeležencev.
 
Fotografije z dogodka so dosegljive na Facebook strani Strukturirani dialog.

 

»Zasadimo ideje!« sporočajo mladi, ki so v Mladinskem centru Velenje v soboto, 26. januarja 2013 sodelovali na četrtem lokalnem srečanju projekta Mladi o okolju.
 
Mladinski svet Velenje je združil angažirane mlade iz različnih mladinskih organizacij in dva predstavnika lokalne oblasti z namenom vzpostavitve dialoga in povezovanja med obema skupinama in pregleda, kakšne so možnosti za uresničitev idej in predlogov mladih glede izboljšanje položaja na področju okolja, trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga mladih v občini Velenje. Župan Bojan Kontič in mladinski svetnik Dimitrij Amon sta bila nad predlogi mladih navdušena. Župan Bojan Kontič je večkrat poudaril, da si želi okrepiti dialog z mladimi in jih bolj vključiti v informiranje ter pripravo vsebinskih aktivnost občine Velenje. Vse prisotne je zato povabil na sestanek z občinsko upravo z namen nadaljnjega sodelovanja.
 
 
Mladi so predlagali vzpostavitev centra ponovne uporabe, ki bi spodbudil recikliranje in obnavljanje »odpadkov«, oživil obrtniške poklice in staro mestno jedro, spodbudil kreativnost mladih ter  omogočil nove zaposlitve. Sprožili so tudi razpravo o ureditvi kolesarskih stez tako v centru mesta kot v povezavi s sosednjimi kraji, kar bi lahko dodatno pritegnilo turiste. Mladi ob Velenjskem jezeru pogrešajo več ponudbe in možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v naravi, kar bi lahko izboljšali s prenovo čolnarne, ureditvijo kopališča, sprehajalnimi potmi ob jezeru, brezplačno internetno povezavo, prireditvami v poletnem času. Predlagali so tudi ureditev učno rekreacijskih poti po vzoru Celjske občine.
 
 Projekt Mladi o okolju v sodelovanju z mladinskimi organizacijami ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino izvaja Mladinski svet Slovenije. Med novembrom 2012 in aprilom 2013 prireja 12 lokalnih srečanj po celo Sloveniji ter s tem odpira prostor za dialog med mladimi in odločevalci na temo okolja in zdravega življenjskega sloga mladih. Hvala Mladinskemu svetu Velenje, ki je pomagal pri koordinaciji srečanja in vabljenju udeležencev.

 
Fotografije z dogodka so dosegljive na Facebook strani Strukturirani dialog.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS