Nadstandardno stalno pripravljen minister Mramor bi si polnil žepe na račun študentov

V okviru javne razprave o noveli Zakona o visokem šolstvu (ZViS) je na ministrstvo prispelo okoli 40 prispevkov s strani različnih deležnikov – posameznikov ali organizacij – ki sooblikujejo visokošolski prostor, med drugim tudi Ministrstva za finance (MF). Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pričakujemo, da se bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) do prejetih predlogov opredelilo na sestanku delovne skupine za pripravo novele prihodnji teden. Glede na vse varčevanje, ki je že bilo naloženo na pleča študentov pa pričakujemo, da bo MIZŠ jasno zavrnilo predloge MF, ki gredo v smeri uvajanja in višanja šolnin študentom. Predlog MF pa razumemo kot še eno idejo ministra Mramorja, kako po “inovativni” poti do sredstev, ki bodo “inovativno” izplačana “stalno pripravljenim” in “nadstandardno požrtvovalnim” vodstvenim delavcem oz. pripadnikom akademskih elit. Ljubljanska Ekonomska fakulteta je denimo poskušala prilive dvigniti tudi z uvajanjem t. i. nadstandarda ter 600% dvigom vpisnin, kar so po mnenju ŠOS “šolnine skozi stranska vrata”.

Tudi ŠOS je sodeloval v javni razpravi o noveli ZViS in v okviru te pripravil celo najobsežnejši in najbolj temeljit predlog za dopolnitve predlagane novele, do katere smo v večini točk zadržani. Predlog ŠOS kot tudi predlogi drugih sodelujočih razpravi so dostopni na strani MIZŠ TUKAJ. Na ŠOS pripravljamo temeljit pregled pripomb, saj smo v okviru različnih delovnih skupin in pogovorov z drugimi sodelujočimi ugotovili, da se na kar nekaj točkah strinjamo, zato bomo svoja prizadevanja usmerili v pripravo boljše novele, kot je trenutno predlagana.

Na ŠOS smo v javni razpravi med drugim opozorili tudi na nevarnost šolnin, ki jih poskušajo nekatere univerze oz. fakultete že vpeljati skozi t. i. nadstandard, ki pa v trenutno veljavnih predpisih nima pravne podlage. To obliko šolnin pozna Univerza v Ljubljani – UL (glej Statut), glede na objavljene cenike pa se je za to potezo odločilaEkonomska fakulteta (EF). Šli so celo korak dlje in predlog poslali Upravnemu odboru UL brez soglasja Študentskega sveta. Kasneje so študenti dosegli, da se predlog ni realiziral. Drug predlog EF pa je bil 600% višanje vpisnin. V luči izplačevanja astronomskih honorarjev in dodatkov, med drugim tudi (in na predlog) ministra Mramorja, “razumemo inovativnost” EF pri iskanju sredstev, a takim ukrepom ostro nasprotujemo.

A minister Mramor ne razočara. V svojih drznih idejah je šel še dlje in neposredno predlagal šolnine, in sicer znotraj členov, s katerimi se je čas študija (z omejitvijo samo enega t. i. dodatnega letnika) sistemsko že (s)krajšal, kar je bil eden od kriznih varčevalnih ukrepov, ki smo ga nase sprejeli študenti. Prav tako MF očitno ne razume, da se višina šolnine določa glede na realne stroške, ki pa s t. i. dodatnim letnikom ne nastanejo.

Pričakujemo in od MIZŠ zahtevamo, da se jasno opredeli do predloga MF in ga zavrne, hkrati pa ZViS v 77. členu spremeni tako, da šolnine ne bodo možne niti skozi t. i. nadstandard. Ministru Mramorju pa svetujemo, naj svoj inovativni potencial raje usmeri v iskanje dodatnih sredstev za visoko šolstvo, ki niti po predlagani noveli ne bo niti približno doseglo z Nacionalnim programom visokega šolstva obljubljena 2 %.

Vir: Študentska organizacija Slovenije

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS