Nadzorna komisija Zveze ŠKIS je nadzorni organ Zveze, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS. S petimi člani spremlja delo organov Zveze in opravlja funkcije razsodnega in disciplinskega organa. Skrbi za smotrno, transparentno delovanje Zveze in njenih organov, sodeluje pri potrjevanju projektov ter ocenjuje namenskost in ekonomičnost izdatkov Zveze ŠKIS.

 

Način delovanja, pristojnosti, dolžnosti in organizacijo Nadzorne komisije Zveze ŠKIS ureja Pravilnik o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS.

 

NK Zveze ŠKIS in NK ŠOLS lahko kontaktirate preko: nk@skis-zveza.si 

Nadzorno komisijo v študijskem letu 2022/2023 sestavljajo:

– Klara Kušar (predsednica nadzorne komisije): klara.kusar@skis-zveza.si

– Lovro Sukič: lovro.sukic@skis-zveza.si

– Jošt Kodrič: jost.kodric@skis-zveza.si

– Samo Okorn: samo.okorn@skis-zveza.si

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS