Nadzorna komisija Zveze ŠKIS

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS je nadzorni organ Zveze, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS. S petimi člani spremlja delo organov Zveze in opravlja funkcije razsodnega in disciplinskega organa. Skrbi za smotrno, transparentno delovanje Zveze in njenih organov, sodeluje pri potrjevanju projektov ter ocenjuje namenskost in ekonomičnost izdatkov Zveze ŠKIS.

Način delovanja, pristojnosti, dolžnosti in organizacijo Nadzorne komisije Zveze ŠKIS ureja Pravilnik o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS.

Nadzorno komisijo v študijskem letu 2016/2017 sestavljajo:

– Blaž Kolenc

– Alen Kočar

– Jan Kruljac

 
 
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS