logoSOS

Namenska in gospodarna raba sredstev

Na povezavi je dostopen pravilnik, ki določa namensko in gospodarno porabo sredstev Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in njenih organizacijskih oblik. Sredstva se lahko meddrugim porabijo za organizacijo, financiranje ali sofinanciranje interesnih ter obštudijskih dejavnosti za študente ali dijake, izboljševanje njihovega socialnega in ekonomskega položaja, izvajanje aktivnosti za višjo zaposlenost med mladimi, zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj ŠOS ter njenih organizacijskih oblik idr. 

Pravilnik o namenski in gospodarni porabi sredstev Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik določa tudi obveznosti in omejitve pri razpolaganju s sredstvi. Nadzor pri porabnikih se izvršuje prek obravnave letnih in izrednih poročil. Navodila za izpolnjevanje obrazca Letnega poročila ŠOS so na voljo na povezavi, pravilnik in obrazce za letno poročanje pa najdete tudi na spletni strani Zveze ŠKIS. Z odgovori na morebitna  dodatna vprašanja je na voljo Aljaž Petek preko kontakta: aljaz.petek@skis-zveza.si ali 040 292 558.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS