Ob mednarodnem dnevu družine – pravice študentskih družin v Sloveniji

15. maj – Danes obeležujemo mednarodni dan družine, kar nam daje odlično priložnost, da javnost opozorimo na pomen in vlogo družin. Na Zvezi ŠKIS se še posebej zavedamo pomena študentskih družin, ki pa so glede na status upravičene do nekaterih pravic, katere jim vsaj delno olajšujejo prepletanje študentskega in starševskega življenja.

 

Po zakonu študentskim staršem pripada dodatno leto izobraževanja na univerzah oziroma fakultetah, izjemni vpis v višji letnik, bivanje pri zasebniku oz. študentskem domu, dodatna prehrana, štipendija, razni denarni prejemki, pomoč ob rojstvu, starševski in otroški dodatki ter dodatki za nego otroka.

70. člen Zakona o visokem šolstvu določa, da se vsaki študentki, ki rodi v času študija, odobri dodatno leto ali podaljšanje statusa pri njenem študiju, kar ji omogoča lažje opravljanje le-tega. Tudi pri izjemnem vpisu se iz upravičenih razlogov materam odobri vpis v višji letnik, četudi niso opravile predpisanih obveznosti (to velja za študentke Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, saj tako določajo njihovi statuti).

Študent starš ima tudi možnost podaljšanja bivanja v študentskem domu za eno leto. Poleg tega imajo na področju bivanja študentske družine še nekatere druge ugodnosti. Takšna ugodnost so na primer posebni prostori v študentskem domu, ki omogočajo primerno bivanje tako za študenta starša kot tudi za otroka. Študenti, ki postanejo starši po preteku roku za oddajo vloge za študentski dom, lahko to prošnjo oddajo tudi naknadno; k točkam za sprejem se jim prišteje 100 točk; izpolnjevati pa jim ni potrebno pogoja, da je kraj študija od stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25km. V primeru bivanja pri zasebniku je študent starš upravičen tudi do subvencije za otroka, v nekaterih primerih pa tudi za partnerja.

Štipendije in nekateri ostali prejemki se lahko prejemajo dalj časa, kar pomeni,  da v primeru, da študent starš letnik ponavlja, lahko štipendijo prejema dvakrat za isti letnik. Ta pravica pa velja samo v času dokler starš prejema starševski dodatek in ne velja za absolventski staž oziroma dodatni letnik.

Kar je še zelo pomembno pri vzgajanju in preživljanju otroka pa je sama prehrana. Študent starš je upravičen do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov za vsakega otroka. Subvenciji se lahko koristita zaporedno, brez vmesne omejitve kot pri ostalih študentih.

Študentske družine so upravičene še do  posebnih dodatkov kot so starševski, otroški in dodatek za nego otroka. To so denarne pomoči oziroma denarna nadomestila katera staršem omogočajo dostojno vzgajanje otroka v normalnih razmerah. Starševski dodatek je omejen na eno leto, to pravico pa je potrebno uveljaviti 30 dni pred predvidenim rojstvom otroka. Otroški dodatek je prejemek za preživljanje otroka, pravico zanj se lahko uveljavi 90 dni po rojstvu. Dodatek za nego otroka je namenjen staršu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, do tega dodatka pa je opravičen do otrokovega 18. leta oziroma dokler se ta posebna nega potrebuje.

Ob tem dnevu si želimo, da se posebno varstvo študentskih družin še naprej ohranja oziroma da se njihov pravni in socialno-ekonomski položaj še izboljša.

Za več informacij o zgoraj naštetih pravicah se lahko obrnete na Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS